LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BUD11 - STYCZEŃ 2023 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: BUD.11-01-23.01-SG


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Wykonaj jednowarstwową powłokę malarską emulsyjną, przyklej tapetę oraz pasek ozdobny zgodnie z rysunkiem aranżacji ściany oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót malarskich i tapeciarskich.
Sporządź zapotrzebowanie na farbę do wykonania powłoki malarskiej. Obliczenia wykonaj w załączonym formularzu Zapotrzebowanie na farbę do wykonania powłoki malarskiej.
Farbę o barwie jasnoniebieskiej przygotuj z białej farby emulsyjnej i pigmentu. Podłoże pod powłokę malarską jest już przygotowane i zagruntowane. Podłoże pod tapetę zagruntuj klejem do tapetowania.
Po zagruntowaniu podłoża pod tapetę zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość do oceny. Do dalszych prac będziesz mógł przystąpić po uzyskaniu zgody.
Do wykonania zadania wykorzystaj narzędzia, sprzęt i materiały zgromadzone na stanowisku pracy. Przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.
Po zakończeniu robót oczyść narzędzia i sprzęt oraz uporządkuj stanowisko. Odpady umieść w odpowiednio oznakowanych pojemnikach.
Widok aranżacji ściany*
wymiary [cm]
*Uwaga. Na rysunku przedstawiono przykładowy wzór tapety z raportem. Podczas egzaminu należy zastosować tapetę przygotowaną na stanowisku.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY
INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI BUD11