LOGOWANIE

KWALIFIKACJA INF2 - STYCZEŃ 2023 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: INF.02-01-23.01-SG


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Wykorzystując dostępne narzędzia oraz oprogramowanie znajdujące się na stanowisku egzaminacyjnym, wykonaj montaż okablowania oraz podłączenie urządzeń sieciowych. Przeprowadź diagnostykę oraz modernizację stacji roboczej, wykonaj konfigurację urządzeń sieciowych i konfigurację systemów zainstalowanych na dysku twardym stacji roboczej oraz serwera.
Do konfiguracji serwera Windows wykorzystaj konto Administrator z hasłem ZAQ!2wsx Do diagnostyki i konfiguracji stacji roboczej wykorzystaj następujące konta:
- w systemie Windows konto Administrator z hasłem ZAQ!2wsx
- w systemie Linux konto administrator z hasłem ZAQ!2wsx (konto z prawem podniesienia uprawnień do root z hasłem ZAQ!2wsx )
1. Wykonaj montaż okablowania sieciowego:
- podłącz kabel U/UTP do panelu krosowego według sekwencji T568B
- drugi koniec kabla U/UTP podłącz do modułu Keystone według sekwencji T568B, a następnie zamontuj moduł Keystone w gnieździe naściennym
- zastosuj odpowiedni typ kabla
UWAGA: Po wykonaniu montażu zgłoś Przewodniczącemu ZN - przez podniesienie ręki - gotowość do przeprowadzenia testu wykonanego okablowania. W obecności egzaminatora sprawdź za pomocą testera okablowania poprawność wykonanego połączenia panel krosowy - gniazdo naścienne.
2. Na stacji roboczej w systemie Windows przeprowadź diagnostykę zainstalowanej i zapasowej karty graficznej:
- zainstaluj program GPU-Z i za jego pomocą sprawdź parametry zainstalowanej karty graficznej, ujęte w Tabeli 1. Porównanie kart graficznych. Tabela znajduje się w arkuszu egzaminacyjnym. Wykonaj zrzuty dokumentujące przeprowadzoną diagnostykę, a następnie zapisz je w jednym pliku edytora tekstu pod nazwą karta_1 na nośniku USB opisanym EGZAMIN-x (gdzie x to numer stanowiska egzaminacyjnego)
- wyniki diagnostyki przeprowadzonej w programie GPU-Z zapisz w tabeli 1, w kolumnie Zainstalowana karta graficzna. W przypadku braku możliwości identyfikacji parametru podzespołu przez program zapisz: brak danych
- zdemontuj kartę graficzną zainstalowaną na płycie głównej stacji roboczej, a w przypadku karty zintegrowanej - wyłącz ją w BIOS lub Menedżerze urządzeń
- zamontuj zapasową kartę graficzną
UWAGA: Po zdemontowaniu lub wyłączeniu karty graficznej zgłoś Przewodniczącemu ZN - przez podniesienie ręki - gotowość do montażu zapasowej karty. Przebieg montażu będzie obserwowany przez egzaminatora. Po uzyskaniu zgody przystąp do dalszych czynności montażowych i uruchomienia systemu
- zainstaluj sterowniki zapasowej karty graficznej
- wykorzystując program GPU-Z, sprawdź parametry zapasowej karty graficznej. Wykonaj zrzuty dokumentujące przeprowadzoną diagnostykę. Zrzuty zapisz w jednym pliku edytora tekstu pod nazwą karta_2 na nośniku USB opisanym EGZAMIN-x
- wyniki diagnostyki przeprowadzonej w programie GPU-Z zapisz w tabeli 1 w kolumnie Zapasowa karta graficzna
3. Skonfiguruj ruter zgodnie z zaleceniami:
- adres IP dla interfejsu LAN: 192.168.0.1/24 - serwer DHCP włączony, zakres adresów: 192.168.0.79 - 192.168.0.99 - adres 192.168.0.81 zarezerwowany dla interfejsu stacji roboczej, podłączonego do przełącznika
- adres IP interfejsu WAN: 100.100.0.2/27, brama domyślna: 100.100.0.1 - serwer DNS dla interfejsu WAN: 8.8.3.3, drugi serwer DNS: 3.3.8.8, jeśli jest wymagany
Ruter pracuje na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna w folderze RUTER na nośniku opisanym DOKUMENTACJA/PROGRAMY. Jeżeli ruter wymaga zmiany hasła, ustaw je na zgodne z wymogami urządzenia.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI INF2