LOGOWANIE

KWALIFIKACJA INF2 - STYCZEŃ 2023 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 4

KOD ARKUSZA: INF.02-04-23.01-SG


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Wykorzystując dostępne narzędzia znajdujące się na stanowisku egzaminacyjnym, wykonaj modernizację stacji roboczej oraz podłączenie urządzeń sieciowych. Przeprowadź diagnostykę, wykonaj konfigurację urządzeń sieciowych oraz konfigurację systemów zainstalowanych na dysku twardym stacji roboczej oraz serwera.
Do konfiguracji serwera oraz stacji roboczej wykorzystaj:
- dla systemu Windows konto Administrator z hasłem ZAQ!2wsx
- dla systemu Linux konto administrator z hasłem ZAQ!2wsx (konto z prawem podniesienia uprawnień do root z hasłem ZAQ!2wsx )
1. Wykonaj modernizację stacji roboczej oraz identyfikację pamięci RAM w systemie Windows zgodnie z zaleceniami:
- za pomocą programu CPU-Z odczytaj parametry pamięci RAM ujęte w Tabeli 1. Specyfikacja pamięci RAM
- wykonaj zrzuty ekranu dokumentujące przeprowadzoną identyfikację, zrzuty zapisz w folderze RAM1 na nośniku USB opisanym EGZAMIN-x, gdzie x to numer stanowiska egzaminacyjnego
- odczytane parametry zapisz w tabeli 1. W przypadku braku możliwości identyfikacji parametru podzespołu przez program zapisz: brak danych
- zainstaluj dodatkową pamięć RAM
UWAGA: Po wykonaniu montażu zgłoś Przewodniczącemu ZN - przez podniesienie ręki - gotowość do zakończenia prac montażowych. Po uzyskaniu zgody przystąp do końcowych czynności montażowych i uruchomienia systemu.
- za pomocą programu CPU-Z odczytaj parametry dodatkowej pamięci RAM ujęte w tabeli 1 - wykonaj zrzuty ekranu dokumentujące przeprowadzoną identyfikację, zrzuty zapisz w folderze RAM2 na nośniku USB opisanym EGZAMIN-x
- odczytane parametry zapisz w tabeli 1. W przypadku braku możliwości identyfikacji parametru podzespołu przez program zapisz: brak danych
2. Skonfiguruj ruter zgodnie z zaleceniami:
- włączona obsługa VLAN 802.1q, jeżeli domyślnie nie jest włączona
- utworzona sieć VLAN o nazwie VLAN1 (jeżeli nadanie nazwy jest możliwe) i ID=1 - utworzona sieć VLAN o nazwie VLAN2 (jeżeli nadanie nazwy jest możliwe) i ID=2 - utworzona sieć VLAN o nazwie VLAN3 (jeżeli nadanie nazwy jest możliwe) i ID=3 - port 2 przypisany z tagowaniem do sieci VLAN o: ID=1, ID=2, ID=3 (port 2 ma obsługiwać ramki z wpisanym znacznikiem sieci VLAN o ID=1, ID=2, ID=3)
- adres IP dla interfejsu powiązanego z VLAN o ID=1: 10.0.1.1/24 - adres IP dla interfejsu powiązanego z VLAN o ID=2: 10.0.2.1/24 - adres IP dla interfejsu powiązanego z VLAN o ID=3: 10.0.3.1/24 - włączony ruting między sieciami VLAN, jeżeli nie jest domyślnie włączony
- serwer DHCP włączony dla sieci VLAN o ID=3 - ustawione parametry DHCP dla VLAN o ID=3:
- pula adresowa: 10.0.3.10 - 10.0.3.20 - adres IP bramy domyślnej: 10.0.3.1 - adres IP serwera DNS: 10.0.3.1 - czas dzierżawy: 15 minut
Ruter pracuje na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna w folderze RUTER na nośniku opisanym DOKUMENTACJA/PROGRAMY. Jeżeli ruter wymaga zmiany hasła, ustaw je na zgodne z wymogami urządzenia.
UWAGA: Po wykonaniu konfiguracji zgłoś Przewodniczącemu ZN - przez podniesienie ręki - gotowość do oceny ustawień rutera.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI INF2