LOGOWANIE

KWALIFIKACJA INF3 - STYCZEŃ 2023 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 2

KOD ARKUSZA: INF.03-02-23.01-SG


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

POBIERZ PLIKI DODATKOWE

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

UWAGA: katalog z rezultatami pracy oraz płytę należy opisać numerem zdającego, którym został podpisany arkusz, czyli numerem PESEL lub w przypadku jego braku numerem paszportu. Dalej w zadaniu numer ten jest nazwany numerem zdającego.
Wykonaj aplikację internetową pensjonatu, wykorzystując pakiet XAMPP oraz edytor zaznaczający składnię. Aby wykonać zadanie, należy zalogować się na konto Egzamin bez hasła. Na pulpicie znajduje się archiwum ZIP o nazwie zad2.zip zabezpieczone hasłem: MN52dc%% Archiwum należy rozpakować.
Na pulpicie konta Egzamin należy utworzyć folder. Jako nazwy folderu należy użyć numeru zdającego. Rozpakowane pliki należy umieścić w tym folderze. Po skończonej pracy wszystkie wyniki należy zapisać w tym folderze.
Operacje na bazie danych
Struktura bazy danych została przedstawiona na obrazie 1.
Za pomocą narzędzia phpMyAdmin wykonaj operacje na bazie danych:
- Utwórz bazę danych o nazwie wynajem
- Do bazy wynajem zaimportuj tabele z pliku wynajem.sql z rozpakowanego archiwum
- Wykonaj zrzut ekranu po imporcie. Zrzut zapisz w formacie PNG i nazwij import. Nie kadruj zrzutu. Powinien on obejmować cały ekran monitora, z widocznym paskiem zadań. Na zrzucie powinny być widoczne elementy wskazujące na poprawnie wykonany import tabel.
- Wykonaj zapytania SQL działające na bazie wynajem. Zapytania zapisz w pliku kwerendy.txt. Wykonaj zrzuty ekranu przedstawiające wyniki działania kwerend. Zrzuty zapisz w formacie JPEG i nadaj im nazwy kw7, kw2, kw3, kw4, kw5. Zrzuty powinny obejmować cały ekran monitora z widocznym paskiem zadań:
- Zapytanie 1: wybierające wszystkie wiersze z tabeli pokoje
- Zapytanie 2: wybierające z tabeli rezerwacje jedynie id pokoju oraz sezon dla rezerwacji o liczbie dni przekraczającej tydzień
- Zapytanie 3: liczące sumę dni rezerwacji zimą
- Zapytanie 4: aktualizujące liczbę dni rezerwacji. Minimalna liczba dni rezerwacji to 4, dla rekordów, w których liczba dni jest mniejsza od 4 liczba ta jest zmieniana na 4 - Zapytanie 5: tworzące użytkownika najemca z hasłem n@JEM1@!
Grafika
Obrazy 1.bmp, 2.bmp, 3.bmp należy przeskalować bez zachowania proporcji do wymiarów 300 px na 300 px oraz zapisać w odcieniach szarości i w formacie JPEG
Obraz 1. Tabele bazy danych
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

POBIERZ PLIKI DODATKOWE


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI INF3