LOGOWANIE

KWALIFIKACJA INF.03

Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych


ARKUSZE PRAKTYCZNE:

ARKUSZE PRAKTYCZNE (PODOBNE KWALIFIKACJE):


Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 INF.3
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE INF 3

INF.03.2 - Podstawy informatyki (Egzamin zawodowy kwalifikacja INF.03)

  1. charakteryzuje parametry sprz臋tu komputerowego
 • identyfikuje parametry urz膮dze艅 techniki komputerowej
 • por贸wnuje parametry tego samego typu urz膮dze艅 techniki komputerowej (np. dwie karty graficzne, dwa dyski twarde)
 • przelicza jednostki pojemno艣ci pami臋ci masowych
 • dobiera urz膮dzenia techniki komputerowej zgodnie z wymaganiami technicznymi stanowiska
  2. definiuje elementy architektury system贸w komputerowych
 • opisuje zasad臋 dzia艂ania procesora (rozkazy)
 • wymienia zale偶no艣ci mi臋dzy pami臋ci膮 operacyjn膮, procesorem i pozosta艂ymi elementami systemu komputerowego
  3. Kwalifikacje w zawodzie INF.03 - charakteryzuje systemy informatyczne oraz rozr贸偶nia systemy informatyczne pod wzgl臋dem funkcjonalno艣ci
 • identyfikuje system informatyczny
 • podaje przyk艂ady system贸w informacji przetwarzanych elektronicznie, w tym system PESEL, system postepowania rekrutacyjnego do szk贸艂, e-dziennik, system bankowo艣ci elektronicznej, profil zaufany
 • opisuje miejsca przechowywania informacji: serwer lokalny, chmura, no艣niki danych
 • dobiera systemy informatyczne pod wzgl臋dem ich funkcjonalno艣ci (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje dzia艂anie portali spo艂eczno艣ciowych
 • okre艣la zasady bezpiecznego korzystania z portali spo艂eczno艣ciowych
 • podaje przyk艂ady zastosowa艅 system贸w informatycznych w dzia艂alno艣ci biznesowej, w tym e-commerce, e-sklep, e-faktura, systemy rezerwacyjne
  4. stosuje zalecenia dotycz膮ce u艂atwie艅 dost臋pno艣ci serwis贸w internetowych dla os贸b niepe艂nosprawnych
 • wymienia dost臋pne udogodnienia dla os贸b z niepe艂nosprawno艣ciami
 • wymienia wymagania dotycz膮ce poziomu dost臋pno艣ci wed艂ug wytycznych WCAG 2.0
  5. Kwalifikacje zawodowe - pos艂uguje si臋 terminologi膮 dotycz膮c膮 sieci komputerowych
 • wymienia topologie sieci
 • identyfikuje cechy modelu TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) i protoko艂贸w komunikacji sieciowej
 • opisuje sie膰 bezprzewodow膮 oraz sie膰 przewodow膮
 • stosuje programy monitoruj膮ce 艂膮cze internetowe (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • definiuje poj臋cia: pobieranie i wysy艂anie danych
 • opisuje zasady dzia艂ania sieci synchronicznej i asynchronicznej
 • wykazuje r贸偶nice w dzia艂aniu sieci synchronicznej i asynchronicznej
 • wymienia i stosuje zasady bezpiecze艅stwa przy korzystaniu z sieci
 • u偶ywa komunikator贸w tekstowych, audio-video oraz tablic interaktywnych
 • stosuje zasad臋 netykiety
  6. stosuje pozycyjne systemy liczbowe
 • przekszta艂ca liczby zapisane w r贸偶nych pozycyjnych systemach liczbowych: dw贸jkowym, 贸semkowym, szesnastkowym, dziesi臋tnym
 • zapisuje liczby w kodzie uzupe艂nieniowym do dw贸ch
 • wykonuje podstawowe dzia艂ania logiczne i arytmetyczne na liczbach binarnych
 • wykorzystuje dost臋pne narz臋dzia informatyczne do wykonywania dzia艂a艅 na liczbach zapisanych w r贸偶nych pozycyjnych systemach liczbowych (np. kalkulatory HEX, DEC, BIN)
  7. stosuje zasady cyberbezpiecze艅stwa
 • rozr贸偶nia rodzaje szkodliwego oprogramowania
 • rozr贸偶nia rodzaje atak贸w hakerskich
 • wymienia 艣rodki zabezpiecze艅 przed z艂o艣liwym oprogramowaniem oraz atakami hakerskimi
 • wymienia zagro偶enia dla sfery psychicznej (emocjonalnej), fizycznej, spo艂ecznej, poznawczej cz艂owieka wynikaj膮ce z przebywania w cyberprzestrzeni (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje zagro偶enia dla sfery psychicznej (emocjonalnej), fizycznej, spo艂ecznej, poznawczej cz艂owieka wynikaj膮ce z przebywania w cyberprzestrzeni i sposoby przeciwdzia艂ania tym zagro偶eniom
 • przestrzega zasad bezpiecznego przechowywania danych
 • przestrzega zasad bezpiecze艅stwa swojego cyfrowego wizerunku i to偶samo艣ci
 • przestrzega zasad prywatno艣ci w cyfrowym 艣wiecie
 • wymienia i omawia podstawowe poj臋cia zwi膮zane z ochron膮 danych osobowych, ochron膮 informacji, prawami autorskimi i w艂asno艣ci膮 intelektualn膮 oraz wyja艣nia potrzeb臋 ich ochrony
 • stosuje zasady dokonywania bezpiecznych transakcji w internecie
  8. rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • wyja艣nia, czym jest norma i wymienia cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

INF.03.3 - Projektowanie stron internetowych (Egzamin zawodowy kwalifikacja INF3)

  1. pos艂uguje si臋 hipertekstowymi j臋zykami znacznik贸w (HTML 鈭 HyperText Markup Language)
 • korzysta ze standard贸w dokument贸w hipertekstowych
 • stosuje znaczniki j臋zyka HTML
 • definiuje struktur臋 dokumentu hipertekstowego korzystaj膮c ze znacznik贸w sekcji
 • definiuje hierarchi臋 tre艣ci stosuj膮c znaczniki nag艂贸wk贸w i paragrafu (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • definiuje elementy strony internetowej: listy, tabele, obrazy, odno艣niki, kontrolki
 • wykonuje formularze na stronie internetowej
  2. stosuje kaskadowe arkusze styl贸w do tworzenia responsywnych stron internetowych
 • stosuje style lokalne, wewn臋trzne i zewn臋trzne
 • stosuje kaskadowo艣膰 styl贸w
 • rozr贸偶nia selektory element贸w, atrybut贸w, specjalne, pseudoklas i pseudoelement贸w
 • rozpoznaje selektory CSS (Cascading Style Sheets) (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje selektory CSS, ich w艂asno艣ci i warto艣ci
 • projektuje wygl膮d strony internetowej przy wykorzystaniu j臋zyka CSS
 • wykonuje responsywne strony internetowe z wykorzystaniem CSS
  3. Kwalifikacje w zawodzie INF3 - stosuje systemy zarz膮dzania tre艣ci膮 CMS (Content Management System)
 • okre艣la funkcje system贸w zarz膮dzania tre艣ci膮
 • okre艣la funkcje panelu administratora w systemach zarz膮dzania tre艣ci膮
 • instaluje systemy zarz膮dzania tre艣ci膮 (Joomla! i WordPress)
 • konfiguruje systemy zarz膮dzania tre艣ci膮 (Joomla! i WordPress) (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • administruje systemem zarz膮dzania tre艣ci膮 (Joomla! i WordPress)
 • wykorzystuje gotowe szablony dla system贸w CMS
 • aktualizuje systemy CMS
 • projektuje strony internetowe przy wykorzystaniu system贸w CMS
  4. projektuje grafik臋 komputerow膮
 • rozr贸偶nia podstawowe poj臋cia dotycz膮ce grafiki komputerowej rastrowej i wektorowej
 • przestrzega zasad cyfrowego zapisu obrazu
 • dobiera oprogramowanie do obr贸bki grafiki komputerowej
 • identyfikuje r贸偶ne formaty plik贸w graficznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje r贸偶ne modele barw
 • osadza tekst na grafice oraz dobiera jego kr贸j i styl
 • korzysta z funkcji edytora grafiki wektorowej
 • korzysta z funkcji edytora grafiki rastrowej
 • wykonuje edycj臋 plik贸w graficznych na potrzeby stron internetowych
 • projektuje elementy graficzne dla strony internetowej
  5. Kwalifikacje zawodowe - wykorzystuje elementy multimedialne na stronach internetowych
 • okre艣la zasady komputerowego przetwarzania wideo i d藕wi臋ku przygotowanego na potrzeby strony internetowej
 • dobiera oprogramowanie do edycji obrazu ruchomego i d藕wi臋ku
 • wykonuje animacje na potrzeby strony internetowej
 • wykonuje materia艂y wideo na potrzeby strony internetowej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • edytuje wideo i d藕wi臋k na potrzeby strony internetowej
 • osadza elementy multimedialne na stronie internetowej
 • importuje materia艂y multimedialne do system贸w zarz膮dzania tre艣ci膮 CMS
  6. wykonuje strony internetowe zgodnie z projektami
 • projektuje uk艂ad sekcji na stronie internetowej
 • analizuje projekt strony internetowej
 • tworzy struktur臋 strony internetowej zgodnie z projektem
 • dobiera palet臋 barw dla strony internetowej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera czcionki dla strony internetowej
 • uwzgl臋dnia potrzeby u偶ytkownik贸w z r贸偶nymi niepe艂nosprawno艣ciami przy projektowaniu stron internetowych, np. kontrast, powi臋kszenie, inne elementy wspomagaj膮ce niepe艂nosprawnych
 • opisuje zasady i znaczenie wytycznych dotycz膮cych u艂atwie艅 w dost臋pie do tre艣ci publikowanych w internecie
 • tworzy stron臋 zgodn膮 z wytycznymi dotycz膮cymi u艂atwie艅 w dost臋pie do tre艣ci publikowanych w internecie
  7. stosuje regu艂y testowania, walidacji i optymalizacji stron internetowych
 • testuje stron臋 internetow膮 w r贸偶nych przegl膮darkach
 • testuje responsywno艣膰 strony internetowej
 • okre艣la proces walidacji strony internetowej
 • dobiera narz臋dzia walidacji strony internetowej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dokonuje walidacji strony internetowej
 • optymalizuje stron臋 internetow膮
 • okre艣la proces pozycjonowania strony internetowej
 • stosuje zasady dost臋pno艣ci (WCAG) i pozycjonowania strony internetowej
  8. publikuje witryny i aplikacje internetowe
 • opisuje us艂ugi hostingu
 • dobiera us艂ugi hostingu w zale偶no艣ci od potrzeb u偶ytkownika
 • opisuje operacje na domenach internetowych
 • wykonuje operacje na domenach internetowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozpoznaje etapy publikacji witryn i aplikacji internetowych
 • opisuje funkcje program贸w wykorzystywanych do przesy艂ania danych na serwer
 • dobiera program do przesy艂ania danych na serwer
 • przesy艂a dane na serwer
 • dobiera pakiety serwerowe www
 • sprawdza poprawno艣膰 publikowanych stron www
 • publikuje witryny internetowe

INF.03.4 - Projektowanie i administrowanie bazami danych (Egzamin zawodowy kwalifikacja INF.3)

  1. pos艂uguje si臋 poj臋ciami dotycz膮cymi baz danych
 • okre艣la poj臋cia zwi膮zane z bazami danych: encja, zwi膮zki encji, atrybuty encji, klucz relacji
 • okre艣la typy danych u偶ywanych w bazach danych
 • stosuje odpowiednie typy danych przy zdefiniowaniu encji
 • rozpoznaje postacie normalne baz danych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje cechy relacyjnej bazy danych
  2. tworzy diagramy E/R (Entity-Relationship Diagram)
 • charakteryzuje typy notacji diagram贸w E/R
 • rozr贸偶nia bloki sk艂adowe diagram贸w E/R
 • analizuje diagramy E/R
 • definiuje encje i atrybuty encji (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • definiuje zwi膮zki mi臋dzy encjami i okre艣la ich liczebno艣膰
 • dobiera typ danych do okre艣lonych atrybut贸w encji
 • okre艣la klucz g艂贸wny dla encji
  3. Kwalifikacje w zawodzie INF.3 - korzysta z system贸w zarz膮dzania bazami danych SZBD (Database Management System)
 • rozr贸偶nia dost臋pne SZBD
 • dobiera SZBD do okre艣lonego zastosowania
 • instaluje SZBD
 • konfiguruje SZBD do pracy w 艣rodowisku wielu u偶ytkownik贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • aktualizuje SZBD
  4. stosuje strukturalny j臋zyk zapyta艅 SQL (Structured Query Language)
 • opisuje polecenia j臋zyka SQL
 • stosuje polecenia j臋zyka SQL
 • definiuje struktury baz danych przy u偶yciu instrukcji j臋zyka zapyta艅
 • wyszukuje informacje w bazie danych przy u偶yciu j臋zyka SQL (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • zmienia rekordy w bazie danych przy u偶yciu j臋zyka SQL
 • usuwa rekordy w bazie danych przy u偶yciu j臋zyka SQL
 • tworzy skrypty w strukturalnym j臋zyku zapyta艅
  5. Kwalifikacje zawodowe - tworzy relacyjne bazy danych zgodnie z projektem
 • definiuje tabele w bazie danych na podstawie projektu
 • definiuje typy danych oraz atrybuty kolumn
 • wprowadza dane do bazy danych
 • programuje skrypty automatyzuj膮ce proces tworzenia struktury bazy danych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • importuje dane z pliku
 • eksportuje struktur臋 bazy danych i dane do pliku
  6. tworzy formularze, zapytania i raporty do przetwarzania danych
 • tworzy formularze do wprowadzania danych i modyfikowania danych
 • identyfikuje rodzaje zapyta艅
 • tworzy zapytania i podzapytania do tabel bazy danych
 • tworzy raporty w bazie danych
  7. modyfikuje struktury baz danych
 • analizuje struktur臋 bazy danych w celu jej modyfikacji
 • rozbudowuje struktur臋 bazy danych tworz膮c tabele, pola, relacje i atrybuty
 • weryfikuje poprawno艣膰 struktury bazy danych po rozbudowie
 • usuwa elementy struktury bazy danych oraz dane (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • modyfikuje struktur臋 bazy oraz dane bazy
  8. zarz膮dza systemem bazy danych
 • tworzy u偶ytkownik贸w bazy danych
 • okre艣la uprawnienia dla u偶ytkownik贸w
 • kontroluje sp贸jno艣膰 bazy danych
 • tworzy kopi臋 zapasow膮 struktury bazy danych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • weryfikuje poprawno艣膰 kopii zapasowej bazy danych
 • przywraca dane z kopii zapasowej bazy danych
 • importuje i eksportuje tabele bazy danych
 • diagnozuje i naprawia baz臋 danych

INF.03.5 - Programowanie aplikacji internetowych (Egzamin zawodowy kwalifikacja INF03)

  1. stosuje zasady programowania
 • analizuje problemy programistyczne
 • stosuje algorytmy
 • stosuje zasady programowania strukturalnego
  2. stosuje skryptowe j臋zyki programowania
 • stosuje j臋zyki JavaScript oraz jeden z j臋zyk贸w: Python, ASP.NET, PHP, JSP do tworzenia aplikacji internetowych
 • identyfikuje skryptowe j臋zyki programowania
 • implementuje algorytmy w j臋zyku interpretowanym
 • pos艂uguje si臋 typami prostymi i z艂o偶onymi, zmiennymi i operatorami w skryptowych j臋zykach programowania (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje instrukcje steruj膮ce skryptowych j臋zyk贸w programowania
 • stosuje funkcje oraz wybrane biblioteki skryptowych j臋zyk贸w programowania
 • tworzy strony internetowe wykorzystuj膮ce skryptowe j臋zyki programowania
  3. Kwalifikacje w zawodzie INF03 - programuje skrypty wykonywane po stronie klienta
 • programuje w j臋zyku JavaScript
 • stosuje w programowaniu obs艂ug臋 zdarze艅 myszy i klawiatury
 • stosuje biblioteki wykorzystywane w skryptach po stronie klienta
 • definiuje skrypty obs艂uguj膮ce formularze i kontrolki HTML (HyperText Markup Language) (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykorzystuje mechanizmy walidacji formularzy HTML za pomoc膮 mechanizm贸w HTMLS
 • korzysta z funkcji modelu DOM
 • korzysta z bibliotek i framework贸w j臋zyka JavaScript, w tym z biblioteki jQuery, Angular, React
  4. programuje skrypty wykonywane po stronie serwera
 • programuje w jednym z j臋zyk贸w Python, ASP.NET, PHP, JSP
 • stosuje wbudowane instrukcje, funkcje
 • stosuje metody przesy艂ania danych z formularza
 • programuje wysy艂anie danych z formularza HTML (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje biblioteki do obs艂ugi bazy danych, odpowiednie dla j臋zyka i frameworka
 • korzysta z funkcji do obs艂ugi plik贸w
 • korzysta z funkcji do obs艂ugi ciasteczek (ang. Cookies) oraz sesji
  5. Kwalifikacje zawodowe - stosuje 艣rodowisko programistyczne i uruchomieniowe aplikacji internetowych
 • opisuje funkcje 艣rodowiska programistycznego
 • dobiera 艣rodowisko programistyczne do okre艣lonych zada艅 i j臋zyka programowania
 • tworzy programy w wybranym 艣rodowisku programistycznym
 • instaluje i konfiguruje serwer WWW (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • instaluje i konfiguruje serwer baz danych
 • korzysta z gotowych pakiet贸w dla aplikacji internetowych, np. phpMyAdmin
  6. przeprowadza walidacj臋 kodu programu
 • analizuje b艂臋dy w kodzie 藕r贸d艂owym programu
 • wykonuje testy tworzonych program贸w
 • poprawia b艂臋dy w tworzonych programach
 • stosuje debugger w przegl膮darce internetowej
  7. dokumentuje tworzon膮 aplikacj臋
 • stosuje komentarze w kodzie 藕r贸d艂owym programu
 • tworzy dokumentacj臋 programu
 • tworzy instrukcj臋 u偶ytkownika programu

INF.03.6 - J臋zyk obcy zawodowy (Egzamin zawodowy kwalifikacja INF 03)

  1. ucze艅 pos艂uguje si臋 podstawowym zasobem 艣rodk贸w j臋zykowych w j臋zyku obcym nowo偶ytnym (ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem 艣rodk贸w leksykalnych) umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 czynno艣ci zawodowych w zakresie temat贸w zwi膮zanych: ze stanowiskiem pracy i jego wyposa偶eniem, z g艂贸wnymi technologiami stosowanymi w danym zawodzie, z dokumentacj膮 zwi膮zan膮 z danym zawodem, z us艂ugami 艣wiadczonymi w danym zawodzie
 • rozpoznaje oraz stosuje 艣rodki j臋zykowe umo偶liwiaj膮ce realizacj臋 czynno艣ci zawodowych w zakresie: czynno艣ci wykonywanych na stanowisku pracy, w tym zwi膮zanych z zapewnieniem bezpiecze艅stwa i higieny pracy, narz臋dzi, maszyn, urz膮dze艅 i materia艂贸w koniecznych do realizacji czynno艣ci zawodowych, proces贸w i procedur zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 zawodowych, formularzy, specyfikacji oraz innych dokument贸w zwi膮zanych z wykonywaniem zada艅 zawodowych, 艣wiadczonych us艂ug, w tym obs艂ugi klienta
  2. rozumie proste wypowiedzi ustne artyku艂owane wyra藕nie, w standardowej odmianie j臋zyka obcego nowo偶ytnego, a tak偶e proste wypowiedzi pisemne w j臋zyku obcym nowo偶ytnym, w zakresie umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 zada艅 zawodowych: rozumie proste wypowiedzi ustne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. rozmowy, wiadomo艣ci, komunikaty, instrukcje lub filmy instrukta偶owe, prezentacje), artyku艂owane wyra藕nie, w standardowej odmianie j臋zyka, rozumie proste wypowiedzi pisemne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. napisy, broszury, instrukcje obs艂ugi, przewodniki, dokumentacj臋 zawodow膮)
 • okre艣la g艂贸wn膮 my艣l wypowiedzi lub tekstu lub fragmentu wypowiedzi lub tekstu
 • znajduje w wypowiedzi lub tek艣cie okre艣lone informacje
 • rozpoznaje zwi膮zki mi臋dzy poszczeg贸lnymi cz臋艣ciami tekstu
 • uk艂ada informacje w okre艣lonym porz膮dku
  3. Kwalifikacje w zawodzie INF 03 - samodzielnie tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne w j臋zyku obcym nowo偶ytnym, w zakresie umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 zada艅 zawodowych: tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi ustne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. polecenie, komunikat, instrukcj臋), tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi pisemne dotycz膮ce czynno艣ci
 • opisuje przedmioty, dzia艂ania i zjawiska zwi膮zane z czynno艣ciami zawodowymi
 • przedstawia spos贸b post臋powania w r贸偶nych sytuacjach zawodowych (np. udziela instrukcji, wskaz