LOGOWANIE

KWALIFIKACJA INF3 - STYCZEŃ 2023 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 4

KOD ARKUSZA: INF.03-04-23.01-SG


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

POBIERZ PLIKI DODATKOWE

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

UWAGA: katalog z rezultatami pracy oraz płytę należy opisać numerem zdającego, którym został podpisany arkusz, czyli numerem PESEL lub w przypadku jego braku numerem paszportu. Dalej w zadaniu numer ten jest nazwany numerem zdającego.
Wykonaj aplikację internetową portalu biura podróży, wykorzystując pakiet XAMPP oraz edytor zaznaczający składnię.
Aby wykonać zadanie, należy zalogować się na konto Egzamin bez hasła. Na pulpicie znajduje się archiwum ZIP o nazwie zad4.zip zabezpieczone hasłem: &poDrozE$ Archiwum należy rozpakować.
Na pulpicie konta Egzamin należy utworzyć folder. Jako nazwy folderu należy użyć numeru zdającego. Rozpakowane pliki należy umieścić w tym folderze. Po skończonej pracy wszystkie wyniki należy zapisać w tym folderze.
Operacje na bazie danych
Do wykonania zadania należy użyć tabel wycieczki i zdjecia przedstawionych na obrazie 1. Wycieczka jest dostępna, jeśli pole dostepna przyjmuje wartość TRUE
Za pomocą narzędzia phpMyAdmin wykonaj operacje na bazie danych:
- Utwórz bazę danych o nazwie biuro
- Do bazy biuro zaimportuj tabele z pliku egzamin3.sql z rozpakowanego archiwum
- Wykonaj zrzut ekranu po imporcie. Zrzut zapisz w formacie PNG pod nazwą import. Nie kadruj zrzutu. Zrzut powinien obejmować cały ekran monitora, z widocznym paskiem zadań. Na zrzucie powinny być widoczne elementy wskazujące na poprawnie wykonany import tabel
- Wykonaj zapytania SQL działające na bazie biuro. Zapytania zapisz w pliku kwerendy.txt. Wykonaj zrzuty ekranu przedstawiające wyniki działania kwerend. Zrzuty zapisz w formacie JPEG i nadaj im nazwy kw1, kw2, kw3, kw4. Zrzuty powinny obejmować cały ekran monitora z widocznym paskiem zadań - Zapytanie 1: wybierające jedynie pola id, dataWyjazdu, cel i cena z tabeli wycieczki dla dostępnych
- Zapytanie 2: wybierające jedynie pola nazwaPliku i podpis z tabeli zdjecia, sortując je malejąco według kolumny podpis
- Zapytanie 3: wybierające jedynie cel i cenę wycieczki z tabeli wycieczki oraz odpowiadający im podpis z tabeli zdjecia dla wycieczek, których cena jest wyższa niż 1 200 zł. Zapytanie wykorzystuje
- Zapytanie 4: dodające do tabeli wycieczki pole liczbaDni przyjmujące tylko liczby naturalne, pole powinno być wstawione po polu dataWyjazdu
Obraz 1. Tabele wycieczki i zdjecia
wycieczek
relację
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

POBIERZ PLIKI DODATKOWE


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI INF3