LOGOWANIE

KWALIFIKACJA INF3 - STYCZEŃ 2023 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 5

KOD ARKUSZA: INF.03-05-23.01-SG


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

POBIERZ PLIKI DODATKOWE

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

UWAGA: katalog z rezultatami pracy oraz płytę należy opisać numerem zdającego, którym został podpisany arkusz, czyli numerem PESEL lub w przypadku jego braku numerem paszportu. Dalej w zadaniu numer ten jest nazwany numerem zdającego.
Wykonaj aplikację internetową kalendarza, wykorzystując pakiet XAMPP oraz edytor zaznaczający składnię. Aby wykonać zadanie, należy zalogować się na konto Egzamin bez hasła. Na pulpicie znajduje się archiwum ZIP o nazwie zad5.zip zabezpieczone hasłem: kaL(end)arz% Archiwum należy rozpakować.
Na pulpicie konta Egzamin należy utworzyć folder. Jako nazwy folderu należy użyć numeru zdającego. Rozpakowane pliki należy umieścić w tym folderze. Po skończonej pracy wszystkie wyniki należy zapisać w tym folderze.
Operacje na bazie danych
Do wykonania zadania należy użyć tabeli zadania przedstawionej na obrazie 1.
zadania_▼
^ id: integer O dataZadania: date ^ wpis: text ^ miesiąc: text <* rok: integer Obraz 1. Tabela zadania
Za pomocą narzędzia phpMyAdmin wykonaj podane operacje na bazie danych:
- Utwórz bazę danych o nazwie kalendarz
- Do bazy kalendarz zaimportuj tabele z pliku baza5.sql z rozpakowanego archiwum
- Wykonaj zrzut ekranu po imporcie. Zrzut zapisz w formacie PNG pod nazwą import. Nie kadruj zrzutu. Zrzut powinien obejmować cały ekran monitora, z widocznym paskiem zadań. Na zrzucie powinny być widoczne elementy wskazujące na poprawnie wykonany import tabel
- Wykonaj zapytania SQL działające na bazie kalendarz. Zapytania zapisz w pliku kwerendy.txt. Wykonaj zrzuty ekranu przedstawiające wyniki działania kwerend. Zrzuty zapisz w formacie JPEG i nadaj im nazwy kw7, kw2, kw3, kw4. Zrzuty powinny obejmować cały ekran monitora, z widocznym paskiem zadań
- Zapytanie 1: wybierające jedynie pola dataZadania i wpis dla zadań, z miesiąca sierpnia
- Zapytanie 2: wybierające jedynie pola miesiac i rok dla zadania z dnia 7 sierpnia 2020 r.
- Zapytanie 3: wybierające jedynie nazwę miesiąca oraz liczące dla każdego miesiąca ile jest wpisów rozpoczynających się od słowa „Weterynarz" w kolumnie wpis
- Zapytanie 4: aktualizujące pole wpis dla zadania z datą 9 sierpnia 2020, nowy wpis to „Wycieczka: Zalew Mietkowski"
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

POBIERZ PLIKI DODATKOWE


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI INF3