LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - STYCZEŃ 2023 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: MS.03-01-23.01-SG


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

W dniu 03 stycznia 2023 roku ok. godz. 04.20, pracownik ochrony Jan Nowak z firmy ochroniarskiej Scorpion, podczas patrolowania terenu chronionego - Zakładu TERRA w Łodzi przy ul. Klonowej 246, zauważył mężczyznę, który niszczył ogrodzenie przyległe do budynku znajdującego się w strefie ochranianej. W związku z tym zdarzeniem, Jan Nowak niezwłocznie podjął czynności wobec sprawcy niszczenia mienia stosując środki przymusu bezpośredniego tj. siły fizycznej w postaci techniki obezwładnienia. Wylegitymowanym mężczyzną okazał się nieletni Sebastian Kowalski, s. Marty i Szymona ur. 19.12.2006 r. w Zamościu., leg. się dowodem osobistym nr WMA 234546 , zamieszkały w Wołominie ul. Kwiatowa 16, 05-200 Wołomin. W wyniku użycia ŚPB doszło do zranienia Sebastiana Kowalskiego w postaci stłuczenia kolana nogi lewej.
Podaj ogólny algorytm czynności pracownika ochrony przy ujęciu osoby stwarzającej, w sposób oczywisty, bezpośrednie zagrożenie dla chronionego mienia - wypełniając Tabelę A.
Określ zasady postępowania, gdy w wyniku użycia środków przymusu bezpośredniego nastąpiło zranienie osoby - wypełniając Tabelę B.
Korzystając z danych zawartych w tekście wymień elementy notatki służbowej sporządzonej w przypadku zranienia osoby w wyniku użycia środków przymusu bezpośredniego - wypełniając Tabelę C.
Wskaż osoby wobec których, w przypadku zagrożenia chronionego mienia, używa się wyłącznie siły fizycznej - wypełniając Tabelę D.
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut. Ocenie podlegać będą 4 rezultaty:
- algorytm czynności pracownika ochrony przy ujęciu osoby stwarzającej, w sposób oczywisty, bezpośrednie zagrożenie dla chronionego mienia - Tabela A.
- zasady postępowania, gdy w wyniku użycia środków przymusu bezpośredniego nastąpiło zranienie osoby - Tabela B.
- elementy notatki służbowej sporządzonej w przypadku zranienia osoby w wyniku użyciu środków przymusu bezpośredniego - Tabela C.
- kategorie wyłączeń podmiotowych Tabela D
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI MS3