LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS.03

Ochrona os贸b i mieniaZawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 MS.3
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MS 3

1. Organizowanie ochrony os贸b
Kwalifikacje w zawodzie MS.03 - Ucze艅:
1) analizuje potencjalne zagro偶enia ochranianej osoby;
2) gromadzi informacje dotycz膮ce potencjalnych zagro偶e艅 na podstawie wywiadu ochronnego;
3) okre艣la oraz planuje stan ilo艣ciowy ochrony osobistej (szyki ochronne);
4) okre艣la wyposa偶enie i uzbrojenie pracownik贸w ochrony;
5) okre艣la sektory obserwacji dla poszczeg贸lnych pracownik贸w ochrony osobistej;
6) reaguje na zaistnia艂e zagro偶enia ochranianej osoby;
7) stosuje 艣rodki przymusu bezpo艣redniego w sytuacji zagro偶enia ochranianej osoby zgodnie z przepisami prawa;
8) stosuje 艣rodki porz膮dkowe zgodnie z przepisami prawa.

2. Zapewnienie bezpiecze艅stwa na imprezie masowej
Kwalifikacje w zawodzie MS3 - Ucze艅:
1) rozpoznaje rodzaj imprezy masowej;
2) okre艣la stan osobowy i wyposa偶enie s艂u偶b porz膮dkowych i s艂u偶b informacyjnych;
3) wyznacza strefy do ochrony dla poszczeg贸lnych pracownik贸w;
4) okre艣la zadania s艂u偶bom porz膮dkowym i informacyjnym;
5) okre艣la stopie艅 zagro偶enia imprezy masowej;
6) zapobiega powstawaniu paniki i innych niebezpiecznych sytuacji;
7) stosuje 艣rodki przymusu bezpo艣redniego w sytuacji zagro偶enia bezpiecze艅stwa uczestnik贸w imprezy zgodnie z przepisami prawa;
8) stosuje 艣rodki porz膮dkowe zgodnie z przepisami prawa;
9) przestrzega zasad wsp贸艂pracy z innymi formacjami ochronnymi;
10) wsp贸艂pracuje z innymi formacjami ochronnymi.

3. Organizowanie ochrony mienia
Kwalifikacje w zawodzie MS 03 - Ucze艅:
1) wyznacza strefy ochrony mienia;
2) okre艣la stan osobowy ochrony obiektu;
3) wyznacza zadania pracownikom ochrony, w celu wykonania ochrony mienia;
4) okre艣la stopie艅 zagro偶enia obiektu;
5) reaguje na zaistnia艂e zagro偶enia mienia;
6) prowadzi dokumentacj臋 zwi膮zan膮 z realizacj膮 ochrony mienia;
7) stosuje 艣rodki porz膮dkowe zgodnie z przepisami prawa.

4. Doz贸r urz膮dze艅 i system贸w alarmowych
Kwalifikacje w zawodzie MS03 - Ucze艅:
1) wyznacza strefy ochrony obiektu;
2) rozr贸偶nia techniczne 艣rodki zabezpieczenia obiektu;
3) przestrzega norm i stosuje homologacje i certyfikaty przy dozorze system贸w alarmowych;
4) podejmuje dzia艂ania po sygnale z systemu alarmowego;
5) stosuje 艣rodki porz膮dkowe zgodnie z przepisami prawa.

5. Organizowanie ochrony warto艣ci pieni臋偶nych
Kwalifikacje w zawodzie MS.3 - Ucze艅:
1) rozpoznaje przedmiot konwojowania;
2) okre艣la potrzeby transportowe i wyznacza sk艂ad osobowy konwoju;
3) okre艣la uzbrojenie i wyposa偶enie konwoju;
4) okre艣la czas trwania i tras臋 konwoju;
5) prowadzi dokumentacj臋 zwi膮zan膮 z konwojowaniem warto艣ci pieni臋偶nych;
6) rozpoznaje i usuwa zagro偶enia bezpiecze艅stwa konwoju;
7) stosuje 艣rodki porz膮dkowe zgodnie z przepisami prawa.