LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ROL2 - STYCZEŃ 2023 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: ROL.02-01-23.01-SG


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Wykonaj ocenę stanu technicznego układu kierowniczego ciągnika. W tym celu porównaj dane wpisane w Karcie weryfikacji układu kierowniczego w kolumnie Wartość zaobserwowana (zmierzona) z danymi technicznymi odczytanymi z dokumentacji znajdującej się na stanowisku egzaminacyjnym. Dokonaj ich oceny i uzupełnij Kartę weryfikacji układu kierowniczego (Tabela 1).
Podczas badania ciągnika znajdującego się na stanowisku egzaminacyjnym stwierdzono nadmierny luz osiowy łożyska koła przedniego lewego oraz uszkodzenie przegubu kulowego łączącego drążek wzdłużny z ramieniem zwrotnicy. Wykonaj naprawy i regulacje przywracające sprawność sprawdzanych układów. Wykonaj smarowanie sworzni zwrotnic.
Uwaga: w czasie trwania egzaminu nie wykonuj regulacji zbieżności kół i regulacji luzu na kole kierowniczym. Montaż nowego przegubu wykonaj w ten sposób, aby nowy przegub był wkręcony w drążek podłużny taką samą liczbą zwojów gwintu jak wykręcony uszkodzony przegub.
Wymień zużyte i uzupełnij brakujące części a następnie przeprowadź obsługę techniczną siewnika i smarowanie zgodnie z tabelą smarowania siewnika.
Przygotuj siewnik do wysiewu nasion pszenicy ozimej w ilości 240 kg/ha a ustawienia siewnika zapisz w Tabeli 2: Nastawy siewnika na zadaną dawkę wysiewu.
A — t
Obliczenie długości znaczników:* l = —^—h m
A - szerokość pasa siewnego; A = (i - 1)xm t - rozstaw przednich kół ciągnika m - szerokość międzyrzędzia i - liczba redlic
*należy założyć, że znacznik L=P (prowadzimy na przemian, raz lewym, raz prawym kołem po śladzie znacznika ciągnika), potrzebne do obliczeń dane są przygotowane w dokumentacji na stanowisku egzaminacyjnym.
W trakcie napraw i regulacji ciągnika i siewnika posługuj się dokumentacją techniczną dostępną na
stanowisku. Przestrzegaj zasad bhp, ochrony środowiska i przepisów ppoż.
W czasie regulacji luzu osiowego łożyska koła przedniego wykorzystaj stojaki montażowe.
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.
Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów:
— wypełniona karta weryfikacji układu kierowniczego (Tabela 1),
— wykonana naprawa, regulacja i obsługa układu kierowniczego,
— zapisane nastawy siewnika na zadaną dawkę wysiewu (Tabela 2),
— wykonana obsługa techniczna siewnika, uzupełnione brakujące części oraz wymienione zużyte i uszkodzone części,
— wykonane nastawy układu wysiewającego i ustawiona długość znaczników siewnika oraz
przebieg wykonania wymiany sworznia kulowego i regulacji luzu łożyska koła.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY
INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI ROL2