LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TKO6 - STYCZEŃ 2023 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: TKO.06-01-23.01-SG


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Zmontuj na płycie montażowej układ sterowania separatora powietrza, w skład którego wchodzi silnik indukcyjny 3x400V zasilany z przetwornicy statycznej. Montaż układu wykonaj zgodnie z zamieszczonym w zadaniu schematem ideowym dla układu sterowania i zasilania silnika indukcyjnego. Aparaty elektryczne zmontuj na szynie TH35. Do zasilania układu zastosuj przewód oponowy OWY 5x2,5 mm2 zakończony wtyczką. Sprawdź jakość i poprawność połączeń we wtyczce i w skrzynce zaciskowej silnika trójfazowego. Połączenia w układzie należy wykonać przewodem LGY 1,5 mm2. Prawidłowe podłączenie układu spowoduje zaświecenie się lampki kontrolnej (Lk). Ustaw na przekaźniku czasowym zwłokę, tak ażeby załączenie zasilania nastąpiło ze zwłoką wynoszącą 15 sekund. Zadziałanie układu nastąpi po załączeniu zasilania poprzez naciśnięcie przycisku (Wł). W pierwszym etapie pracy silnik indukcyjny będzie połączony w „gwiazdę", gdzie po 15 sekundach dojdzie do jego automatycznego przełączenia w „trójkąt" i kontynuowanie pracy aż do całkowitego osiągniecia prędkości wirowania. Aby załączyć układ należy załączyć włącznik S1, co spowoduje uruchomienie całego układu. W przypadku rozłączenia wyłącznika (Wył), spowodujemy rozłączenie zasilania w układzie sterowania separatora powietrza i wyłączenia wirowania silnika indukcyjnego.
Niemożliwym jest uruchomienie silnika tylko w przypadku załączenia układu w „gwiazdę", przy poprawnie ustawionej zwłoce czasowej, wymusi to automatyczne przełączenie układu w „trójkąt".
Zadanie wykonaj na przygotowanym stanowisku pracy wyposażonym w niezbędne materiały, narzędzia
i sprzęt. Przedstawiony w zadaniu schemat jest w stanie beznapięciowym.
Po wykonaniu zadania uporządkuj stanowisko pracy i pozostaw na nim porządek.
Uwaga: Przez podniesienie ręki zgłoś zamiar wykonania podłączenia układu do źródła napięcia zasilającego. Po uzyskaniu zgody podłącz zasilanie i sprawdź poprawność działania układu.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI TKO6