LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TKO.06

Monta偶 i eksploatacja 艣rodk贸w transportu szynowegoZawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 TKO.6
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE TKO 6

TKO.06.2 - Podstawy elektrotechniki i transportu kolejowego (Egzamin zawodowy kwalifikacja TKO.06)

  1. pos艂uguje si臋 poj臋ciami z dziedziny elektrotechniki
 • definiuje poj臋cia zwi膮zane z pr膮dem elektrycznym i zjawiskami elektrycznymi
 • definiuje wielko艣ci fizyczne stosowane w elektrotechnice
 • rozpoznaje jednostki wielko艣ci elektrycznych
  2. opisuje zjawiska zwi膮zane z pr膮dem sta艂ym i przemiennym
 • rozpoznaje wielko艣ci opisuj膮ce pole elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne
 • opisuje w艂a艣ciwo艣ci pola elektrycznego, magnetycznego i elektromagnetycznego
 • opisuje dzia艂anie pola magnetycznego na przew贸d z pr膮dem
 • opisuje zjawisko indukcji magnetycznej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • klasyfikuje materia艂y pod wzgl臋dem przewodnictwa pr膮du elektrycznego
  3. Kwalifikacje w zawodzie TKO.06 - wyznacza wielko艣ci elektryczne obwod贸w pr膮du sta艂ego i przemiennego
 • rozr贸偶nia wielko艣ci charakteryzuj膮ce parametry element贸w obwod贸w elektrycznych
 • oblicza parametry zwi膮zane z przep艂ywem pr膮du elektrycznego
 • rozpoznaje elementy obwod贸w elektrycznych
 • wyznacza parametry w obwodach nierozga艂臋zionych i rozga艂臋zionych pr膮du sta艂ego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyznacza parametry przebiegu okresowego
 • wyznacza parametry w obwodach nierozga艂臋zionych i rozga艂臋zionych jednofazowego pr膮du sinusoidalnego
 • wyznacza parametry w obwodach tr贸jfazowego pr膮du sinusoidalnego
 • stosuje prawa elektrotechniki do obliczania obwod贸w pr膮du sta艂ego i przemiennego
  4. wykonuje pomiary wielko艣ci elektrycznych
 • opisuje bezpo艣rednie i po艣rednie metody pomiar贸w wielko艣ci elektrycznych
 • dobiera metody pomiar贸w wielko艣ci elektrycznych
 • rozr贸偶nia narz臋dzia i urz膮dzenia do pomiaru odpowiednich wielko艣ci elektrycznych
 • dobiera przyrz膮dy do pomiaru wielko艣ci elektrycznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dokonuje pomiaru warto艣ci wielko艣ci elektrycznych w obwodach pr膮du sta艂ego i przemiennego
 • stosuje oprogramowanie u偶ytkowe do opracowania wynik贸w pomiar贸w
  5. Kwalifikacje zawodowe - sporz膮dza schematy ideowe i monta偶owe uk艂ad贸w elektrycznych i elektronicznych
 • rozpoznaje symbole graficzne stosowane na schematach ideowych i monta偶owych
 • wykonuje schematy ideowe i monta偶owe uk艂ad贸w elektrycznych i elektronicznych
 • rysuje schematy ideowe i monta偶owe z wykorzystaniem program贸w komputerowych
  6. stosuje urz膮dzenia przewodowej i bezprzewodowej 艂膮czno艣ci kolejowej
 • wymienia rodzaje urz膮dze艅 艂膮czno艣ci kolejowej
 • rozpoznaje stacjonarne i przeno艣ne urz膮dzenia 艂膮czno艣ci kolejowej
 • obs艂uguje przeno艣ne urz膮dzenia 艂膮czno艣ci
 • obs艂uguje przewodowe urz膮dzenia 艂膮czno艣ci
  7. stosuje przepisy prawa dotycz膮ce funkcjonowania transportu kolejowego
 • wymienia 藕r贸d艂a przepis贸w prawa dotycz膮cych transportu kolejowego
 • pos艂uguje si臋 instrukcjami bran偶owymi dotycz膮cymi automatyki (IE), ruchu i przewoz贸w kolejowych (IR), eksploatacji (ID) do wykonywania zada艅 zawodowych
 • wykonuje czynno艣ci zawodowe na podstawie instrukcji technicznych urz膮dze艅 i instrukcji kolejowych
  8. stosuje sygnalizacj臋 obowi膮zuj膮c膮 w transporcie kolejowym
 • rozr贸偶nia wska藕niki stosowane na kolei
 • interpretuje znaczenie wska藕nik贸w stosowanych na kolei
 • rozpoznaje sygna艂y podawane przez osoby upowa偶nione na kolei
 • pos艂uguje si臋 sygnalizacj膮 alarmow膮
  9. stosuje zasady i przepisy prawa dotycz膮ce prowadzenia akcji ratowniczej na liniach kolejowych i przewoz贸w towar贸w szczeg贸lnych
 • opisuje zasady post臋powania w razie powa偶nego wypadku, incydentu i wydarze艅 z udzia艂em ludzi oraz w sytuacjach ekstremalnych na liniach kolejowych
 • wskazuje dzia艂ania, jakie nale偶y podj膮膰 w przypadku powa偶nego wypadku, incydentu i wydarze艅 z udzia艂em ludzi oraz w sytuacjach ekstremalnych na liniach kolejowych
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - charakteryzuje organizacj臋 transportu kolejowego w Rzeczypospolitej Polskiej i w Europie
 • wskazuje instytucje bezpiecze艅stwa transportu kolejowego: Urz膮d Transportu Kolejowego, Pa艅stwowa Komisja Badania Wypadk贸w Kolejowych, Agencja Kolejowa Unii Europejskiej
 • wyja艣nia cele powo艂ania Urz臋du Transportu Kolejowego, Pa艅stwowej Komisji Badania Wypadk贸w Kolejowych, Agencji Kolejowej Unii Europejskiej
 • opisuje zadania i kompetencje Urz臋du Transportu Kolejowego, Pa艅stwowej Komisji Badania Wypadk贸w Kolejowych, Agencji Kolejowej Unii Europejskiej
  11. wykorzystuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅 z zakresu obs艂ugi transportu kolejowego
 • wype艂niania obowi膮zuj膮c膮 dokumentacj臋 dotycz膮c膮 transportu kolejowego
 • sporz膮dza harmonogramy
 • pos艂uguje si臋 programami komputerowymi do obs艂ugi transportu kolejowego
 • stosuje oprogramowanie biurowe do tworzenia dokumentacji
  12. rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • podaje definicje i cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

TKO.06.3 - Monta偶 艣rodk贸w transportu szynowego (Egzamin zawodowy kwalifikacja TKO6)

  1. klasyfikuje 艣rodki transportu szynowego
 • rozr贸偶nia rodzaje pojazd贸w szynowych z nap臋dem
 • rozr贸偶nia rodzaje wagon贸w
 • rozpoznaje 艣rodki transportu szynowego na podstawie oznakowania
  2. charakteryzuje elementy podwozia pojazdu szynowego
 • rozr贸偶nia elementy i rodzaje zestaw贸w ko艂owych
 • opisuje budow臋 艂o偶ysk osiowych i sposoby ich prowadzenia
 • wskazuje elementy odspr臋偶ynowania w pojazdach szynowych
 • rozr贸偶nia sposoby zawieszenia silnika trakcyjnego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozpoznaje spos贸b przeniesienia nap臋du na zestawy ko艂owe
 • wskazuje elementy po艂膮czenia w贸zka z nadwoziem
 • rozr贸偶nia rodzaje urz膮dze艅 hamulcowych w贸zka pojazdu szynowego
  3. Kwalifikacje w zawodzie TKO6 - charakteryzuje elementy nadwozia pojazdu szynowego
 • rozpoznaje elementy nadwozia pojazdu szynowego
 • rozpoznaje wyposa偶enie kabiny maszynisty, przedzia艂贸w maszynowych, nadwozia pojazdu szynowego
 • opisuje budow臋 urz膮dze艅 poci膮gowo-zderznych
  4. charakteryzuje maszyny elektryczne stosowane w pojazdach szynowych
 • rozr贸偶nia rodzaje silnik贸w elektrycznych stosowanych w pojazdach szynowych
 • rozpoznaje maszyny elektryczne na podstawie parametr贸w technicznych
 • charakteryzuje uk艂ady po艂膮cze艅 i metody rozruchu silnik贸w trakcyjnych
 • rozr贸偶nia rodzaje pr膮dnic i przetwornic stosowanych w pojazdach szynowych na podstawie parametr贸w technicznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje funkcje pr膮dnic i przetwornic stosowanych w taborze szynowym
  5. Kwalifikacje zawodowe - rozpoznaje aparaty i urz膮dzenia elektryczne stosowane w pojazdach szynowych
 • rozr贸偶nia 艂膮czniki elektryczne stosowane w pojazdach szynowych
 • rozpoznaje urz膮dzenia kontrolno-pomiarowe pojazd贸w szynowych
 • klasyfikuje urz膮dzenia odgromowe
 • rozr贸偶nia urz膮dzenia zabezpieczenia urz膮dze艅 elektrycznych i zespo艂贸w mechanicznych pojazdu szynowego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia urz膮dzenia bezpiecze艅stwa ruchu pojazd贸w szynowych
 • rozpoznaje elementy budowy odbieraka pr膮du
 • wskazuje rozmieszczenie aparat贸w i urz膮dze艅 elektrycznych w poje藕dzie szynowym
  6. analizuje prac臋 obwod贸w g艂贸wnych i pomocniczych pojazd贸w trakcyjnych
 • rozpoznaje elementy obwod贸w g艂贸wnych i pomocniczych pojazdu trakcyjnego
 • okre艣la zadania element贸w obwod贸w g艂贸wnych i pomocniczych pojazd贸w trakcyjnych
 • dokonuje analizy pracy obwodu g艂贸wnego
 • opisuje sposoby rozruchu elektrycznych pojazd贸w trakcyjnych
  7. charakteryzuje uk艂ady i urz膮dzenia pneumatyczne stosowane w pojazdach szynowych
 • rozpoznaje elementy uk艂adu zasilania spr臋偶onym powietrzem
 • rozpoznaje elementy budowy spr臋偶arki
 • opisuje zasad臋 dzia艂ania spr臋偶arki
 • rozr贸偶nia elementy uk艂ad贸w hamulca zespolonego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozpoznaje pneumatyczne uk艂ady pomocnicze
  8. charakteryzuje dzia艂anie spalinowych pojazd贸w szynowych
 • rozr贸偶nia elementy silnik贸w spalinowych
 • opisuje dzia艂anie silnik贸w spalinowych wraz z ich uk艂adami
 • rozr贸偶nia elementy uk艂adu nap臋dowego w spalinowych pojazdach szynowych
 • rozr贸偶nia rodzaje przek艂adni stosowanych w spalinowych pojazdach szynowych
  9. montuje maszyny aparaty i urz膮dzenia elektryczne stosowane w taborze szynowym zgodnie z dokumentacj膮
 • rozr贸偶nia uk艂ady sterowania i regulacji maszyn i urz膮dze艅 elektrycznych
 • dobiera narz臋dzia do monta偶u uk艂ad贸w sterowania i regulacji maszyn i urz膮dze艅 elektrycznych
 • montuje uk艂ady zasilania i zabezpiecze艅 maszyn i urz膮dze艅 elektrycznych
 • montuje uk艂ady sterowania i regulacji maszyn i urz膮dze艅 elektrycznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sprawdza zgodno艣膰 wykonanych prac monta偶owych z dokumentacj膮
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - charakteryzuje prace monta偶owe element贸w odbiorczych pr膮du dla taboru szynowego
 • dobiera narz臋dzia do monta偶u element贸w odbiorczych pr膮du
 • omawia spos贸b monta偶u odbierak贸w pr膮du
 • okre艣la sposoby regulacji si艂y docisku odbieraka pr膮du do przewodu jezdnego
  11. wykonuje monta偶 instalacji w pojazdach szynowych
 • rozpoznaje systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji taboru szynowego
 • analizuje schematy instalacji o艣wietleniowej i ogrzewania pojazdu szynowego
 • dobiera narz臋dzia do monta偶u instalacji w pojazdach szynowych
 • wykonuje elementy instalacji stosowanych w pojazdach szynowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • montuje elementy i uk艂ady instalacji o艣wietlenia, ogrzewania i klimatyzacji, stosowanych w pojazdach szynowych
 • uruchamia instalacje stosowane w pojazdach szynowych
 • omawia urz膮dzenia pneumatyczne i hydrauliczne stosowane w taborze szynowym
 • reguluje parametry uk艂ad贸w o艣wietlenia, ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji
  12. wykonuje pomiary parametr贸w urz膮dze艅 i mechanizm贸w w pojazdach szynowych
 • okre艣la techniki wykonywania pomiar贸w wielko艣ci fizycznych w urz膮dzeniach i mechanizmach pojazd贸w szynowych
 • rozpoznaje przyrz膮dy pomiarowe stosowane do pomiar贸w parametr贸w urz膮dze艅 pojazd贸w szynowych
 • wykonuje pomiary parametr贸w charakteryzuj膮cych urz膮dzenia i mechanizmy 艣rodk贸w transportu szynowego

TKO.06.4 - Eksploatacja 艣rodk贸w transportu szynowego (Egzamin zawodowy kwalifikacja TKO.6)

  1. analizuje dokumentacj臋 techniczn膮 艣rodk贸w transportu szynowego
 • rozpoznaje rodzaje dokumentacji pojazd贸w szynowych
 • analizuje zapisy dokumentacji techniczno-ruchowej pojazdu szynowego
 • interpretuje zapisy dokumentacji systemu utrzymania pojazdu szynowego
 • okre艣la rodzaj i cz臋stotliwo艣膰 oraz termin wykonywania prac eksploatacyjnych na podstawie dokumentacji technicznej 艣rodk贸w transportu szynowego
  2. stosuje metody obr贸bki i monta偶u podczas prac eksploatacyjnych i obs艂ugi 艣rodk贸w transportu szynowego
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci materia艂贸w konstrukcyjnych stosowanych w 艣rodkach transportu szynowego
 • dobiera sposoby ochrony przed korozj膮
 • rozr贸偶nia narz臋dzia do obr贸bki r臋cznej i mechanicznej
 • okre艣la zastosowanie narz臋dzi pomiarowych do pomiar贸w warsztatowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozpoznaje rodzaje po艂膮cze艅 mechanicznych i elektrycznych, cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w taborze szynowym
 • wykonuje obr贸bk臋 r臋czn膮 i mechaniczn膮 podczas prac eksploatacyjnych
 • stosuje po艂膮czenia mechaniczne i elektryczne podczas eksploatacji 艣rodk贸w transportu szynowego
  3. Kwalifikacje w zawodzie TKO.6 - kontroluje elementy podwozia pojazdu szynowego
 • przeprowadza ogl臋dziny element贸w podwozia pojazdu szynowego
 • ocenia stan techniczny element贸w jezdnych i hamulc贸w w 艣rodkach transportu szynowego
 • kwalifikuje elementy uk艂adu biegowego i hamulcowego do wymiany lub naprawy
 • dobiera narz臋dzia do naprawy element贸w podwozia pojazdu szynowego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje metody naprawy element贸w jezdnych i hamulcowych w 艣rodkach transportu szynowego
 • wykonuje badania techniczne wybranych urz膮dze艅 i podzespo艂贸w taboru szynowego
 • dopuszcza do dalszej eksploatacji urz膮dzenia i podzespo艂y stosowane w 艣rodkach transportu szynowego
 • opisuje czynno艣ci obs艂ugi codziennej oraz napraw w贸zk贸w jezdnych i zestaw贸w ko艂owych
  4. kontroluje elementy nadwozia pojazdu szynowego
 • opisuje metody naprawy element贸w nadwozia w 艣rodkach transportu szynowego
 • kwalifikuje sprz臋gi i zderzaki do wymiany lub naprawy
 • ocenia stan techniczny element贸w poci膮gowo- zderznych w 艣rodkach transportu szynowego
 • przeprowadza ogl臋dziny element贸w nadwozia pojazdu szynowego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera narz臋dzia do naprawy element贸w nadwozia pojazdu szynowego
  5. Kwalifikacje zawodowe - obs艂uguje maszyny elektryczne stosowane w pojazdach szynowych
 • odczytuje schematy ideowe i monta偶owe obwod贸w elektrycznych maszyn i urz膮dze艅 w taborze szynowym
 • przeprowadza ogl臋dziny maszyn elektrycznych pojazd贸w szynowych
 • sprawdza prac臋 silnik贸w elektrycznych
 • kontroluje pr膮dnice i przetwornice stosowane w pojazdach szynowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • lokalizuje usterki wyst臋puj膮ce w maszynach elektrycznych pojazd贸w szynowych
 • dobiera cz臋艣ci zamienne maszyn elektrycznych
 • dokonuje wymiany uszkodzonych element贸w maszyn elektrycznych
 • sprawdza poprawno艣膰 wykonanych prac konserwacyjnych
 • omawia metody napraw element贸w maszyn elektrycznych stosowanych w pojazdach szynowych
  6. obs艂uguje aparaty i urz膮dzenia elektryczne stosowane w pojazdach szynowych
 • analizuje schematy ideowe i monta偶owe obwod贸w elektrycznych w taborze szynowym
 • kontroluje prac臋 aparat贸w i urz膮dze艅 elektrycznych oraz urz膮dze艅 bezpiecze艅stwa pracy stosowanych w pojazdach szynowych
 • obs艂uguje urz膮dzenia elektryczne i elektroniczne wspomagaj膮ce prac臋 taboru
 • omawia system lokalizacji pojazd贸w trakcyjnych i poci膮g贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykrywa usterki w aparatach i urz膮dzeniach elektrycznych pojazd贸w szynowych
 • wymienia uszkodzone elementy aparat贸w i urz膮dze艅 stosowanych w pojazdach trakcyjnych
 • reguluje parametry pracy aparat贸w i urz膮dze艅 zgodnie z dokumentacj膮 techniczn膮
 • wykonuje pomiary parametr贸w aparat贸w i urz膮dze艅 elektrycznych
  7. eksploatuje uk艂ady i urz膮dzenia pneumatyczne stosowane w pojazdach szynowych
 • sprawdza elementy uk艂adu zasilania spr臋偶onym powietrzem
 • kontroluje dzia艂anie spr臋偶arki
  8. sprawdza dzia艂anie element贸w nap臋dowych spalinowych pojazd贸w szynowych
 • kontroluj臋 prac臋 silnika spalinowego
 • wskazuje czynno艣ci wykonywane podczas ogl臋dzin uk艂adu nap臋dowego w spalinowych pojazdach szynowych
  9. eksploatuje instalacje w pojazdach szynowych
 • analizuje schematy instalacji pojazdu szynowego
 • dokonuje przegl膮d贸w instalacji o艣wietleniowej i ogrzewczej stosowanej w taborze szynowym
 • dokonuje przegl膮d贸w instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej stosowanej w taborze szynowym
 • wykonuje naprawy instalacji stosowanych w pojazdach szynowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sprawdza dzia艂anie instalacji stosowanych w pojazdach szynowych
 • reguluje parametry uk艂ad贸w o艣wietlenia, ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - wykonuje pomiary eksploatacyjne w urz膮dzeniach i mechanizmach 艣rodk贸w transportu szynowego
 • okre艣la techniki wykonywania pomiar贸w element贸w pojazdu szynowego
 • rozpoznaje przyrz膮dy pomiarowe stosowane do pomiar贸w eksploatacyjnych w 艣rodkach transportu szynowego
 • dobiera przyrz膮dy pomiarowe do wykonywania pomiar贸w eksploatacyjnych 艣rodk贸w transportu szynowego
 • wykorzystuje zapisy system贸w rejestracyjnych z pojazdu szynowego do wskazywania konieczno艣ci przeprowadzenia okre艣lonych pomiar贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • analizuje wyniki pomiar贸w dopuszczalnego zu偶ycia cz臋艣ci i element贸w zestaw贸w ko艂owych, klock贸w i tarcz hamulcowych i odbierak贸w stosowanych pr膮du w taborze szynowym
 • wykonuje pomiary wielko艣ci fizycznych charakteryzuj膮cych urz膮dzenia i mechanizmy 艣rodk贸w transportu szynowego
 • omawia sposoby diagnostyki pojazdu szynowego
  11. przygotowuje pojazdy szynowe do ruchu
 • omawia spos贸b przygotowania pojazdu szynowego do drogi
 • wymienia czynno艣ci wykonywane podczas pr贸b hamulc贸w pojazdu szynowego
 • wype艂nia dokumentacj臋 potwierdzaj膮c膮 dopuszczenie pojazdu szynowego do ruchu
  12. charakteryzuje zasady gospodarki pojazdami szynowymi i planowania prac dru偶yn trakcyjnych
 • klasyfikuje pojazdy szynowe pod wzgl臋dem wykonywanej pracy przewozowej
 • dobiera pojazd szynowy do zaplanowanej pracy przewozowej
 • okre艣la sposoby obs艂ugi poci膮g贸w
 • sporz膮dza plan pracy pojazd贸w szynowych i dru偶yn trakcyjnych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sporz膮dza plan obs艂ugi pojazd贸w szynowych
  13. wykonuje obliczenia trakcyjne
 • okre艣la przeznaczenie charakterystyk pr臋dko艣ci i si艂 poci膮gowych do oblicze艅 trakcyjnych
 • wykorzystuje charakterystyki pr臋dko艣ci i si艂 poci膮gowych pojazd贸w do oblicze艅 trakcyjnych
 • wykorzystuje charakterystyki pr臋dko艣ci i si艂 poci膮gowych do uzyskiwania optymalnych warunk贸w jazdy
 • rozr贸偶nia opory ruchu poci膮gu (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyznacza rzeczywist膮 i wymagan膮 mas臋 hamuj膮c膮 poci膮gu
 • wyznacza dopuszczaln膮 mas臋 poci膮gu
  14. prowadzi dokumentacj臋 eksploatacji 艣rodk贸w transportu szynowego
 • stosuje przepisy prawa dotycz膮ce dokumentacji eksploatacyjnej 艣rodk贸w transportu szynowego
 • wype艂nia dokumentacj臋 eksploatacyjn膮 艣rodk贸w transportu szynowego
 • wskazuje terminy przegl膮d贸w i konserwacji

TKO.06.5 - Przygotowanie do uzyskania licencji maszynisty (Egzamin zawodowy kwalifikacja TKO06)

  1. charakteryzuje system przyznawania uprawnie艅 maszynisty w Unii Europejskiej