LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE10 - CZERWIEC 2023 - ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 1

KOD ARKUSZA: EE.10-01-23.06-SG


POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA

ZOBACZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ROZWIĄZANIA:

Rezultat 1: Wykonane okablowanie strukturalne i połączenie fizyczne urządzeń.
Uwaga! Po informacji od przewodniczącego ZN o wykonaniu montażu okablowania należy ocenić poprawność montażu (kryteria 1.1 + 1.4), test przeprowadza zdający. Kryteria 1.5 i 1.6 ocenić po zakończeniu egzaminu.
1 Wszystkie żyły kabla są podłączone z jednej strony do wtyków RJ45 wg sekwencji T568B
2 Zatrzask wtyku RJ45 jest zaciśnięty poprawnie na koszulce przewodu UTP.
3 Wszystkie żyły kabla są podłączone do styków modułu gniazda Keyston wg sekwencji T568B
4 Przeprowadzony test poprawności wykonanego kabla prostego zakończonego z jednej strony modułem Keyston a z drugiej wtykiem RJ45 za pomocą testera wykazał poprawność jego wykonania (test wykonuje zdający w obecności egzaminatora)
5 Urządzenia sieciowe są połączone zgodnie ze Schematem usytuowania urządzeń w sieci teleinformatycznej zamieszczony w zasadach oceniania
6 Aparaty telefoniczne są podłączone odpowiednio do portów centrali:
-aparat analogowy POTS podłączony do wewnętrznego portu analogowego centrali W1,
-aparat systemowy podłączony do wewnętrznego portu centrali S1,
-aparat internetowy VoIP podłączony do rutera, zgodnie ze schematem usytuowania urządzeń w sieci teleinformatycznej Rys. 1. zamieszczony w zasadach oceniania.
Rezultat 2: Skonfigurowana stacja robocza.
Uwaga! Hasło konta użytkownika Administrator to Q@wertyuiop
1 Utworzony punkt przywracania systemu o nazwie Call_Center
2 Utworzone konto użytkownika Pierwsza_zmiana z hasłem Obslug@1 3 Ustawiono dla konta użytkownika Pierwsza_zmiana brak możliwości zmiany hasła.
4 Utworzono grupę użytkowników Obsługa i przypisano do niej konto Pierwsza_zmiana
5 Stacja robocza pobiera adres IP z serwera DHCP
........
........

POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ROZWIĄZANIA Z KWALIFIKACJI EE10