LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE.10

Monta偶, uruchamianie oraz utrzymanie urz膮dze艅 i sieci teleinformatycznych


KLUCZE I ROZWI膭ZANIA (PODOBNE KWALIFIKACJE):


Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 EE.10
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE EE 10

1. Instalowanie, uruchamianie i utrzymanie system贸w komputerowych
Kwalifikacje w zawodzie EE.10 - Ucze艅:
1) charakteryzuje proces uruchamiania komputera oraz konfiguruje podstawowy system wej艣cia-wyj艣cia (BIOS) oraz interfejs pomi臋dzy systemem operacyjnym a oprogramowaniem wbudowanym w urz膮dzenie (UEFI);
2) instaluje, konfiguruje oraz aktualizuje systemy operacyjne i aplikacje na stacjach roboczych;
3) instaluje i aktualizuje sterowniki urz膮dze艅 peryferyjnych;
4) opisuje i analizuje klasy adres贸w logicznej adresacji host贸w w Internecie (IP) i konfiguruje interfejsy sieciowe;
5) tworzy i instaluje proste programy wsadowe;
6) dobiera zabezpieczenia system贸w operacyjnych;
7) stosuje narz臋dzia informatyczne do gromadzenia, porz膮dkowania i prezentacji danych;
8) wykonuje kopie bezpiecze艅stwa danych;
9) zabezpiecza systemy komputerowe przed oprogramowaniem z艂o艣liwym, niekontrolowanym przep艂ywem informacji oraz utrat膮 danych.

2. Konfigurowanie teleinformatycznych urz膮dze艅 sieciowych
Kwalifikacje w zawodzie EE10 - Ucze艅:
1) uruchamia i konfiguruje prze艂膮czniki sieci komputerowych;
2) konfiguruje wirtualne sieci lokalne (VLAN) w sieciach komputerowych;
3) konfiguruje routery i urz膮dzenia zabezpieczaj膮ce typu zapora sieciowa;
4) konfiguruje urz膮dzenia dost臋pu do bezprzewodowej lokalnej sieci komputerowej;
5) konfiguruje urz膮dzenia telefonii internetowej (VoIP) umo偶liwiaj膮ce transmisje g艂osu przez sieci komputerowe;
6) dokonuje analizy protoko艂贸w sieciowych, wykorzystuj膮c interaktywne aplikacje
czasu rzeczywistego;
7) definiuje i konfiguruje us艂ugi teleinformatyczne w obr臋bie sieci lokalnej;
8) przestrzega zasad udost臋pniania i ochrony zasob贸w sieciowych w sieciach lokalnych;
9) charakteryzuje algorytmy oraz protoko艂y routingu;
10) konfiguruje routing statyczny i dynamiczny dla otwartych protoko艂贸w bram wewn臋trznych (RIP) i trasowania typu stanu 艂膮cza (OSPF);
11) instaluje urz膮dzenia zasilaj膮ce i zabezpieczaj膮ce urz膮dzenia teleinformatyczne.

3. Uruchamianie i utrzymanie urz膮dze艅 dost臋powych system贸w transmisyjnych
Kwalifikacje w zawodzie EE 10 - Ucze艅:
1) wyja艣nia zjawiska zwi膮zane z przesy艂aniem sygna艂贸w;
2) rozpoznaje parametry jednostkowe linii d艂ugiej;
3) rozpoznaje i opisuje metody kodowania transmisyjnego i zabezpieczaj膮cego oraz techniki modulacji;
4) wyja艣nia zasad臋 dzia艂ania przetwornik贸w A/C i C/A;
5) rozr贸偶nia rodzaje przetwornik贸w i okre艣la ich zastosowania;
6) rozr贸偶nia rodzaje sygna艂贸w na podstawie opisu, przebieg贸w czasowych i wynik贸w pomiar贸w;
7) dobiera urz膮dzenia i parametry konfiguracyjne dost臋powych system贸w
transmisyjnych w zale偶no艣ci od specyfikacji zastosowania;
8) uruchamia i konfiguruje modemy dost臋powe;
9) pos艂uguje si臋 terminologi膮 dotycz膮c膮 instalacji, uruchamiania oraz utrzymania urz膮dze艅 dost臋powych system贸w transmisyjnych;
10) wyja艣nia zasad臋 dzia艂ania urz膮dze艅 dost臋powych system贸w transmisyjnych na podstawie ich schemat贸w;
11) instaluje urz膮dzenia zasilaj膮ce i zabezpieczaj膮ce urz膮dzenia dost臋powe system贸w
transmisyjnych;
12) montuje i demontuje podzespo艂y i urz膮dzenia transmisyjne;
13) uruchamia urz膮dzenia i systemy transmisyjne;
14) dokonuje analizy parametr贸w 艂膮cza transmisji danych;
15) wykonuje pomiary i testy urz膮dze艅 dost臋powych system贸w transmisyjnych oraz interpretuje wyniki pomiar贸w;
16) sprawdza i interpretuje alarmy w urz膮dzeniach transmisyjnych;
17) analizuje dzia艂anie urz膮dze艅 dost臋powych system贸w transmisyjnych na podstawie wynik贸w test贸w i pomiar贸w.

4. Montowanie i eksploatowanie system贸w transmisyjnych
Kwalifikacje w zawodzie EE10 - Ucze艅:
1) klasyfikuje oraz charakteryzuje budow臋 i parametry medi贸w transmisyjnych;
2) rozpoznaje elementy osprz臋tu 艣wiat艂owodowego na podstawie wygl膮du, parametr贸w katalogowych oraz symboli graficznych;
3) dobiera narz臋dzia i urz膮dzenia do monta偶u okablowania strukturalnego;
4) montuje okablowanie strukturalne;
5) montuje z艂膮cza kablowe, prze艂膮cznice i elementy okablowania urz膮dze艅 teleinformatycznych;
6) wykonuje pomiary okablowania strukturalnego;
7) dokonuje analizy parametr贸w 艂膮cza transmisji danych;
8) dobiera przyrz膮dy i metody pomiaru parametr贸w transmisyjnych 艣wiat艂owod贸w;
9) mierzy parametry 艣wiat艂owod贸w metod膮 transmisyjn膮 oraz metod膮 rozproszenia wstecznego;
10) ocenia poprawno艣膰 uzyskanych wynik贸w pomiar贸w na podstawie norm
technicznych;
11) charakteryzuje parametry anten;
12) montuje i uruchamia instalacje antenowe;
13) charakteryzuje techniki zwielokrotniania w teletransmisyjnych systemach cyfrowych;
14) rozr贸偶nia synchroniczne systemy cyfrowe hierarchii europejskiej i ameryka艅skiej na podstawie opis贸w i oznacze艅;
15) oblicza przep艂ywno艣ci podstawowych struktur synchronicznych system贸w
cyfrowych;
16) charakteryzuje techniki synchronizacji w systemach cyfrowych;
17) rozr贸偶nia rodzaje sieci optycznych na podstawie opisu i schemat贸w blokowych;
18) rozpoznaje konfiguracje i topologie sieci optycznych;
19) charakteryzuje struktury sieci teleinformatycznej z komutacj膮 w warstwie optycznej;
20) instaluje urz膮dzenia zasilaj膮ce i zabezpieczaj膮ce urz膮dzenia teletransmisyjne;
21) lokalizuje uszkodzenia w traktach transmisyjnych.

5. Instalowanie, uruchamianie i utrzymanie g艂osowych urz膮dze艅 abonenckich
Kwalifikacje w zawodzie EE.10 - Ucze艅:
1) okre艣la podstawowe funkcje serwer贸w telekomunikacyjnych;
2) okre艣la funkcje podstawowych blok贸w funkcjonalnych serwer贸w telekomunikacyjnych;
3) dobiera i identyfikuje parametry urz膮dze艅 abonenckich;
4) rozpoznaje sygna艂y w 艂膮czu abonenckim;
5) wykonuje pomiary 艂膮cza abonenckiego;
6) rozr贸偶nia technologie sieciowe z komutacj膮 pakiet贸w i kom贸rek;
7) uruchamia serwery telekomunikacyjne i administruje nimi;
8) instaluje i konfiguruje aparaty telefoniczne;
9) instaluje urz膮dzenia zasilaj膮ce i zabezpieczaj膮ce urz膮dzenia abonenckie;
10) ocenia jako艣膰 dzia艂ania cyfrowych urz膮dze艅 abonenckich na podstawie wynik贸w test贸w;
11) okre艣la rodzaje i typy protoko艂贸w do zestawiania po艂膮cze艅 g艂osowych;
12) charakteryzuje procesy zestawiania i roz艂膮czania po艂膮cze艅 g艂osowych w sieciach stacjonarnych i mobilnych;
13) wykonuje i uruchamia telefoniczne sieci abonenckie;
14) dodaje abonent贸w do cyfrowej sieci telekomunikacyjnej;
15) charakteryzuje us艂ugi oferowane w cyfrowych sieciach telekomunikacyjnych;
16) dodaje i usuwa us艂ugi dla nowych u偶ytkownik贸w i modyfikuje funkcjonuj膮ce us艂ugi;
17) dokonuje analizy raport贸w ruchowych;
18) lokalizuje i wymienia uszkodzone podzespo艂y cyfrowej centrali telefonicznej na podstawie alarm贸w i wynik贸w testu;
19) lokalizuje i usuwa uszkodzenia w liniach abonenckich na podstawie pomiar贸w i
wynik贸w test贸w.