LOGOWANIE

KWALIFIKACJA M39 - CZERWIEC 2023 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: M.39-01-23.06-SG


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Pokład 403/1 o grubości 1,9 2,2 m będzie eksploatowany ścianą N-1 na poziomie 588 m. Projektowana ściana będzie miała długość 260 m, maksymalny przekrój 8,0 m2, minimalny przekrój 5,5 m2 i wybieg 1200 m. Eksploatacja prowadzona będzie systemem ścianowym podłużnym z zawałem całkowitym stropu. Ściana i chodniki przyścianowe wyposażone będą w maszyny i urządzenia oznaczone znakami umownymi na rysunku 1. Cykl pracy na trzech zmianach produkcyjnych rozpoczynać się będzie od urabiania kombajnem a kończyć zawrębianiem kombajnu. Na zmianach wykonywany będzie też pas podsadzkowy i stawiane będą tamy izolacyjne w utrzymywanym chodniku podścianowym. Na zmianie czwartej będą wykonywane prace konserwacyjne. Na najliczniejszej zmianie zatrudnionych będzie 40 pracowników a wydatek powietrza na jednego pracownika wynosi 10 m3/min.
W ścianie i chodnikach przyścianowych występuje zagrożenie metanowe IV kategorii, klasa B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i zagrożenie pożarowe. Z uwagi na fakt, że skały mają skłonność do iskrzenia a stężenie metanu w wylotowych prądach powietrza ze ścian wynosi więcej niż 0,5%, należy utrzymywać prędkość przepływu powietrza w ścianie nie mniejszą niż 1 m/s. Prędkość prądu powietrza w wyrobiskach wybierkowych nie przekracza 5 m/s.
Na podstawie danych zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym:
- w tabeli 1 zapisz nazwy oraz typy maszyn i urządzeń oznaczonych cyframi na rysunku 1,
- w tabeli 2 zapisz czynności wykonywane w ścianie w ciągu doby,
- w tabeli 3 zapisz formę organizacji robót, system pracy oraz obłożenie ściany,
- w tabeli 4 zapisz sposoby zabezpieczenia przed zagrożeniami występującymi w ścianie i chodnikach przyścianowych,
- oblicz i zapisz w tabeli 5 minimalną i maksymalną ilość powietrza przepływającego przez ścianę oraz minimalną ilość powietrza wymaganą dla załogi na najliczniejszej zmianie.
6
Rysunek 1. Szkic ściany N-1 w pokładzie 403/1 na poz. 588 m
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI M39