LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ROL2 - CZERWIEC 2023 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 2

KOD ARKUSZA: ROL.02-02-23.06-SG


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Przygotuj do pracy agregat złożony z ciągnika i brony zawieszanej.
Wykonaj przegląd instalacji elektrycznej ciągnika. Wynik przeglądu oraz wykaz części zakwalifikowanych do wymiany zapisz w Karcie przeglądu instalacji elektrycznej ciągnika (Tabela 1). Usuń stwierdzone nieprawidłowości.
UWAGA! Naprawę instalacji elektrycznej ciągnika należy wykonywać przy odłączonym przewodzie masowym akumulatora.
Na stanowisku egzaminacyjnym znajduje się rozrusznik. Przeprowadź jego demontaż i weryfikację stanu technicznego części. Wynik weryfikacji oraz wykaz części zakwalifikowanych do wymiany zapisz w Karcie weryfikacji stanu technicznego rozrusznika (Tabela 2). Następnie wykonaj naprawę rozrusznika korzystając z dokumentacji znajdującej się na stanowisku dokumentację.
Wykonaj agregatowanie ciągnika z broną, przeprowadź regulacje poziomowania wzdłużnego i poprzecznego brony. Na wskazanym poletku wykonaj bronowanie zaznaczonego za pomocą tyczek fragmentu powierzchni poletka.
Po wykonaniu tych czynności zgłoś każdorazowo, przez podniesienie ręki zamiar wykonania agregatowania ciągnika z broną oraz gotowość do wykonania dalszej części zadania.
Po wykonaniu zadania oczyść agregat, przejedź na miejsce postoju, odłącz bronę od ciągnika. Uporządkuj stanowisko pracy.
Sporządź kalkulację kosztów wykonania bronowania na powierzchni 3 ha, przyjmując że wydajność agregatu wynosi 1,5 ha/h. Do wykonania obliczeń wykorzystaj Tabelę3: Kalkulacja kosztów wykonania zabiegu.
Zadanie wykonaj na przygotowanym stanowisku pracy wyposażonym w niezbędne maszyny, narzędzia, materiały oraz instrukcje obsługi maszyn i narzędzi.
Podczas pracy przestrzegaj zasad i przepisów bhp i ppoż. oraz ochrony środowiska.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY
INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI ROL2