LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - STYCZEŃ 2024 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: AU.68-01-24.01-SG


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

W dniu 4 stycznia 2024 roku do Urzędu Miejskiego w Ożarowie wpłynął wniosek Aleksandry Anety Maluszkiewicz o ustalenie numeru porządkowego budynku, który położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości. Wnioskodawczyni jest osobą ujawnioną w ewidencji gruntów i budynków. Zarejestruj wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku na formularzu - Spis spraw. W pozycji referent wpisz swój numer PESEL. Wniosek Pani Aleksandry Anety Maluszkiewicz o ustalenie numeru porządkowego budynku jest pierwszą sprawą, która wpłynęła w 2024 roku do Referatu planowania przestrzennego Urzędu Miejskiego w Ożarowie.
Sprawdź kompletność złożonych przez interesantkę dokumentów. W przypadku stwierdzenia braków, sporządź wezwanie do ich usunięcia w terminie 8 dni na formularzu - Wezwanie do usunięcia braków we wniosku. W miejscu przeznaczonym na podpis osoby upoważnionej wpisz swój numer PESEL. Za datę sporządzenia wezwania należy przyjąć dzień 8 stycznia 2024 roku.
Przyjmując założenie, że wnioskodawczyni usunęła braki w złożonych dokumentach w wyznaczonym terminie i organ uznał, że dokumentacja w przedmiotowej sprawie jest kompletna i zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, sporządź do podpisu przez upoważnioną osobę zawiadomienie w przedmiotowej sprawie na formularzu - Zawiadomienie o ustaleniu numeru porządkowego budynku. Budynkowi będącemu przedmiotem wniosku, nadaj numer porządkowy 39C. Miejsce przeznaczone na złożenie podpisu przez osobę upoważnioną do wydania zawiadomienia w przedmiotowej sprawie pozostaw niewypełnione. Za datę sporządzenia zawiadomienia należy przyjąć dzień 17 stycznia 2024 roku.
Załóż metrykę sprawy na formularzu - Metryka sprawy. W miejscach przeznaczonych na oznaczenie osoby podejmującej dane czynności wpisz swój numer PESEL.
Informacje i formularze niezbędne do wykonania zadania są zamieszczone w arkuszu egzaminacyjnym.
Do wykonania zadania należy przyjąć daty podejmowanych czynności w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym oraz zastosować przepisy prawa zamieszczone w arkuszu egzaminacyjnym.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI AU68