LOGOWANIE

KWALIFIKACJA M39 - STYCZEŃ 2024 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: M.39-01-24.01-SG


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Chodnik A-1 na poziomie 730 m drążony jest w pokładzie 403 o grubości około 4,5 m. Cykl robót przodkowych rozpoczyna się od przeglądu kombajnu a kończy wykonaniem obudowy ostatecznej. Urobek z podawarki kombajnu transportowany jest dwoma przenośnikami zgrzebłowymi i przenośnikiem taśmowym. Do transportu materiałów zastosowano kolejkę szynową podwieszaną napędzaną kołowrotem elektrycznym o mocy 30 kW. Chodnik przewietrzany jest wentylacją lutniową kombinowaną z urządzeniem odpylającym.
W drążonym chodniku występuje zagrożenie metanowe IV kategorii, klasa B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego oraz zagrożenie pożarowe.
Na podstawie danych zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym:
- zapisz w tabeli 1 nazwy elementów wyposażenia chodnika i podzespołów kombajnu chodnikowego AM-50 oznaczone cyframi na rysunku 1,
- sporządź w tabeli 2 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych podczas drążenia chodnika A-1,
- w tabeli 3 zapisz sposoby zabezpieczenia przed zagrożeniami występującymi w chodniku A-1;
- sporządź w tabeli 4 wykaz kolejnych czynności głównych (zasadniczych) cyklu pracy w przodku chodnika A-1.
Rysunek 1. Wyposażenia przodka chodnika A-1
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI M39