LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ROL7 - STYCZEŃ 2024 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: ROL.07-01-24.01-SG


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Na przygotowanym stanowisku egzaminacyjnym w stajni wyczyść, okiełznaj i osiodłaj wylosowanego konia. Zgłoś przewodniczącemu ZN przez podniesienie ręki gotowość do prezentacji wyczyszczonego konia i do oceny sposobu okiełznania i osiodłania przygotowanego konia do jazdy.
Po dokonaniu oceny przez egzaminatora, przeprowadź konia w ręku na rozprężalnię. Na komendę osoby odpowiedzialnej dosiądź konia i wykonaj rozgrzewkę. Masz 20 minut na rozprężenie i przygotowanie konia do przejazdu (ćwiczeń). Rozgrzewka nie podlega ocenie przez egzaminatora.
Zgłoś przewodniczącemu ZN przez podniesienie ręki gotowość do prezentacji w trzech podstawowych chodach.
Masz 10 minut na zaprezentowanie i wykonanie następujących czynności:
1. stęp na kontakcie na pierwszym śladzie; wjazd na linię środkową
2. zatrzymanie w X ukłon
3. kłus anglezowany na wprost, w C na lewo
4. kłus anglezowany CHEKAF
5. zmiana kierunku FXH
6. kłus anglezowany CMBFAK
7. wężyk płaski (10 metrów od ściany) na długiej ścianie, z jednym grzbietem (pojedynczy), kłusem ćwiczebnym
8. kłus ćwiczebny CMBFAK
9. półwolta w E w prawo o średnicy 10 m
10. Kłus anglezowany KAFBM
11. zagalopowanie między C a H
12. galop w lewo HEKAFBM, półsiadem
13. kłus anglezowany CHE
14. zmiana kierunku EXB
15. zagalopowanie między F a A
16. galop w prawo AKEHCMB, w pełnym siadzie
17. kłus anglezowany BFAKEHC
18. stęp MBFA, wjazd na linię środkową
19. zatrzymanie w X, zakończenie przejazdu, ukłon
W celach pomocniczych możesz wykonać schemat przejazdu na rysunku czworoboku (nie podlega ocenie).
Po zakończeniu przejazdu odprowadź konia na stanowisko egzaminacyjne, rozsiodłaj i wykonaj czynności pielęgnacyjne po pracy: schłodzenie kończyn, roztarcie.
Przed przystąpieniem do wykonania zadania obowiązkowo zapoznaj się z „Instrukcją bezpiecznego
zachowania podczas pracy z końmi" zamieszczoną w arkuszu egzaminacyjnym.
Podczas wykonywania zadań przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
W trakcie wykonywania zadania egzaminacyjnego kask ochronny musi być na głowie zdającego.
N astępnie uporządkuj sprzęt jeździecki, doprowadź go do stanu wyjściowego, który zastałeś przed
egzaminem.
Stanowisko egzaminacyjne pozostaw uporządkowane.
Wszystkie czynności powinny być wykonywane w obecności egzaminatora.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI ROL7