LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ROL7 - STYCZEŃ 2024 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 2

KOD ARKUSZA: ROL.07-02-24.01-SG


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Na przygotowanym stanowisku egzaminacyjnym dokonaj rozłożenia, czyszczenia i złożenia ogłowia wędzidłowego z nachrapnikiem polskim. Czyszczenie i konserwację ogłowia dokonaj przy użyciu mydła glicerynowego, gąbki i wody. Zgłoś przewodniczącemu ZN poprzez podniesienie ręki gotowość do oceny wyczyszczonego i złożonego ogłowia. Złożone przez Ciebie ogłowie, ocenione przez egzaminatora zabierzesz ze sobą w celu okiełznania wylosowanego konia.
Na przygotowanym stanowisku egzaminacyjnym w stajni wyczyść, okiełznaj i osiodłaj wylosowanego konia. Zgłoś przewodniczącemu ZN poprzez podniesienie ręki gotowość do prezentacji sposobu okiełznania i osiodłania konia przygotowanego do jazdy wierzchem.
Po dokonaniu oceny przez egzaminatora, przygotowanego do jazdy konia przeprowadź w ręku na rozprężalnię. Na rozprężalni, na komendę osoby nadzorującej dosiądź konia po stopniach lub schodkach. Masz 20 minut na rozprężenie konia i przygotowanie go do ćwiczeń pod nadzorem asystenta technicznego.
Masz 10 minut na zaprezentowanie na czworoboku o wymiarach 20 m x 40 m następujących ćwiczeń:
1. wjazd stępem w A na linię środkową, zatrzymanie, ukłon w X,
2. ruszyć kłusem anglezowanym C w lewo,
3. EBE koło 20 m kłusem ćwiczebnym w lewo,
4. pomiędzy K i A zagalopowanie z lewej nogi,
5. galopem w lewo w pełnym siadzie, po pierwszym śladzie wokół czworoboku,
6. pomiędzy A i F przejście do kłusa anglezowanego,
7. C zatrzymanie i nieruchomość 5 sekund,
8. ruszyć stępem, HXF stępem,
9. A kłusem anglezowanym w prawo,
10. EBE koło 20 m kłusem ćwiczebnym w prawo,
11. pomiędzy H i C zagalopowanie z prawej nogi,
12. galopem w prawo półsiadem, po pierwszym śladzie wokół czworoboku,
13. pomiędzy C i M przejście do kłusa anglezowanego,
14. BFA kłusem anglezowanym,
15. KXM kłusem anglezowanym,
16. CHEK kłusem anglezowanym
17. A wjazd na linię środkową kłusem anglezowanym,
18. zatrzymanie, ukłon w X.
Uwaga.
- Zdający będą wywoływani kolejno do zaprezentowania powyższego układu ćwiczeń w całości.
- Nazwy kolejnego ruchu na czworoboku mogą być wypowiadane głośno przez egzaminatora.
Na zamieszczonym w arkuszu egzaminacyjnym schemacie czworoboku narysuj kontrolnie przejazd egzaminacyjny na czworoboku. Rysunek czworoboku nie będzie oceniany.
Po zakończeniu przejazdu na czworoboku wróć na rozprężalnię lub we wskazane przez przewodniczącego ZN miejsce. Zsiądź, odprowadź i rozsiodłaj konia.
Wszystkie wyżej wymienione czynności powinny być wykonywane pod nadzorem i na polecenie osób nadzorujących przebieg egzaminu.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI ROL7