LOGOWANIE

KWALIFIKACJA A20 - PAŹDZIERNIK 2016 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: A.20-01-16.08


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Wykonaj techniką cyfrową zdjęcie katalogowe zszywacza biurowego, wykorzystując dostępny na stanowisku sprzęt fotograficzny i oświetleniowy.
Podczas fotografowania zastosuj białe tło, kadr poziomy i perspektywę fotografowania zgodną ze wzorem na makiecie. Zdjęcie zarejestruj w formacie JPEG z najwyższą rozdzielczością i jakością.
Na pulpicie komputera utwórz folder o nazwie PESEL (PESEL to Twój numer PESEL) i zapisz w nim zdjęcie zszywacza pod nazwą zszywacz_orygind.jpg w trybie koloru RGB. Pracuj na kopii pliku.
Przeprowadź retusz tonalny zdjęcia. Dokonaj separacji zszywacza z tła, umieść obiekt na osobnej warstwie, zmień jego kolor na purpurowy, dodaj obrys zewnętrzny o szerokości 6 pikseli i barwie #a00064 oraz cień. Zapisz obraz w folderze PESEL pod nazwą zszywacz_kolor.tifz zachowaniem warstw.
Przygotuj plik z projektem ulotki reklamowej zgodny ze wzorem makiety. W tym celu:
- utwórz nowy dokument A4, o rozdzielczości 300 ppi z białym tłem,
- dodaj czarną ramkę 18x26 cm o szerokości obrysu 8 pikseli wyśrodkowaną na makiecie A4,
- wypełnij ramkę gradientowym tłem o barwach RGB (60, 60, 60) i (225; 225; 225),
- umieść w ramce zmodyfikowany zszywacz z pliku zszywacz_kolor.tif,
- zduplikuj zszywacz i uzyskaj jego odbicie,
- umieść czarne napisy wyedytowane czcionką Prestige Elitę Std,
- dodaj do napisów efekt wypukłości,
- adres www oraz e-mail wyedytuj w kolorze zszywacza,
- w prawym górnym rogu poza obszarem ramki umieść swój numer PESEL,
- zapisz gotową makietę w folderze PESEL w formacie JPEG, w rozdzielczości 300 ppi, w trybie koloru CMYK pod nazwą ulotka_projekt.jpg.
Zgłoś przewodniczącemu Zespołu Nadzorującego gotowość do wykonania wydruku. Po uzyskaniu zgody wydrukuj ulotkę z pliku ulotka_projekt.jpg na stanowisku podłączonym do drukarki.
Po zakończeniu zadania pozostaw folder PESEL na pulpicie komputera.
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.
Ocenie podlegać będą 4 rezultaty:
- nieprzetworzone zdjęcie zszywacza biurowego zapisane w pliku zszywacz_oryginal.jpg,
- przetworzone zdjęcie zszywacza zapisane w pliku zszywacz_kolor.tif,
- projekt ulotki zapisany w pliku ulotka_projekt.jpg,
- wydruk makiety.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI A20