LOGOWANIE

KWALIFIKACJA A20 - PAŹDZIERNIK 2016 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 2

KOD ARKUSZA: A.20-02-16.08


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Wykonaj zdjęcie katalogowe butelki z wodą mineralną niegazowaną, wykorzystując przygotowany na stanowisku sprzęt fotograficzny i oświetleniowy. Zdjęcia zarejestruj w formacie JPEG z najwyższą jakością.
Na pulpicie komputera utwórz folder o nazwie PESEL {PESEL to Twój numer PESEL) Do folderu PESEL skopiuj jeden wybrany do dalszej obróbki plik zdjęciowy. Pracuj na kopii pliku.
Przygotuj wydruk zgodnie z makietą pod względem rozmieszczenia, wielkości i barwy elementów. W tym celu:
- powiel i przeskaluj sfotografowaną butelkę wody niegazowanej,
- powiel parę butelek wody niegazowanej, zmień kolor butelek na zielony i skoryguj napis na etykietach na „GAZOWANA",
- butelki umieść w czarnej ramce o grubości 4 piksele i wypełnij ramkę gradientem liniowym od bieli do szarości o współrzędnych chromatycznych RGB (210; 210; 210),
- dodaj do butelek efekt lustrzanego odbicia oraz napis „NATURALNA WODA MINERALNA".
Przygotuj plik do wydruku o parametrach:
- wielkość A4 (210x297 mm)
- rozdzielczość 300 dpi
- format zapisu JPEG
- tryb koloru CMYK.
Plik do wydruku zapisz w folderze PESEL pod nazwą wydruk_PESEL.
Folder PESEL zapisz na nośniku USB i zgłoś przewodniczącemu ZNCP gotowość do wykonania wydruku. Po uzyskaniu zgody wydrukuj plik wydruk_PESEL ze stanowiska podłączonego do drukarki.
Podczas wykonywania zadania przestrzegaj zasad organizacji pracy, przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz ochrony środowiska.
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.
Ocenie podlegać będą 3 rezultaty:
- plik zdjęciowy z aparatu fotograficznego wybrany do dalszej obróbki,
- plik przygotowany do wydruku,
- wydruk makiety.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI A20