LOGOWANIE

KWALIFIKACJA B8 - STYCZEŃ 2016 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: B.08-01-16.01


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Wykonaj montaż fragmentu sieci kanalizacyjnej i podłącz do niego dwa przyłącza kanalizacyjne zgodnie z rysunkiem i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych.
Przygotuj rury kanalizacyjne PVC DN 160 do montażu zgodnie z technologią. Po wykonaniu obróbki rur zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego przez podniesienie ręki gotowość do oceny. Po uzyskaniu zgody przystąp do dalszych prac.
Zadanie wykonaj na stanowisku wyposażonym w niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, przestrzegając zasad organizacji pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych oraz ochrony środowiska.
Po wykonaniu prac oczyść używane narzędzia i sprzęt oraz uporządkuj stanowisko egzaminacyjne.
Rzut sieci kanalizacyjnej z dwoma przyłączami
wymiary w cm
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY
INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI B8