LOGOWANIE

KWALIFIKACJA B8 - WRZESIEŃ 2014 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: B.08-01-14.08


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Wykonaj montaż zasuwy wodociągowej d>32 mm, z gwintem wewnętrznym (GW) 5/4", w istniejącej sieci wodociągowej z rur PE o średnicy zewnętrznej 40 mm, w miejscu wskazanym na rysunku. Do montażu zasuwy użyj złączek zaciskowych z gwintem zewnętrznym 5/4".
Następnie zgodnie z rysunkiem zamocuj na ścianie tabliczkę informującą o lokalizacji tej zasuwy tak, by jej dolna krawędź znajdowała się na wysokości 1,4 m nad poziomem podłogi.
Prace wykonaj na przygotowanym stanowisku wyposażonym we fragment sieci wodociągowej, materiały, narzędzia i sprzęt.
Podczas wykonywania zadania przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych oraz ochrony środowiska.
Po wykonaniu montażu oczyść narzędzia i sprzęt oraz uporządkuj stanowisko.
E o
o o
-1-
100 cm
60 cm
7
tabliczka informacyjną
PE Dz=40 mm
PE Dz=40mm
zosuwo 332x5/4" GW
Schemat lokalizacji zasuwy wodociągowej i tabliczki informacyjnej
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.
Ocenie podlegać będą 2 rezultaty:
- zamontowana zasuwa wodociągowa,
- zamontowana tabliczka informacyjna
oraz
- przebieg montażu zasuwy wodociągowej i tabliczki informacyjnej.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY
INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI B8