LOGOWANIE

KWALIFIKACJA A20 - STYCZEŃ 2019 - ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 1

KOD ARKUSZA: A.20-01-18.01


POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA

ZOBACZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ROZWIĄZANIA:

Rezultat 1: Zdjęcie piłki w pliku PESEL_piłka
R.1.1 Ekspozycja jest prawidłowa (widoczne szczegóły w światłach i cieniach obrazu, ocena na podstawie histogramu)
R.1.2 Przedmiot sfotografowano z zachowaniem zasad kompozycji centralnej (środek kadru znajduje się w obrębie piłki)
R.1.3 Przedmiot i jego krawędzie są ostre (ocena przy powiększeniu na 100%)
R.1.4 Na tle zdjęcia nie ma głębokiego cienia fotografowanego przedmiotu
R.1.5 Brak widocznych szumów na zdjęciu
R.1.6 Na zdjęciu widoczne jest białe tło (minimalne wartości poszczególnych składowych chromatycznych tła wynoszą 200)
R.1.7 Balans bieli dostosowany do temperatury barwowej źródeł światła (brak dominanty barwnej, dopuszczalna różnica pomiędzy wartościami poszczególnych składowych chromatycznych wynosi ±10)
R.1.8 Oświetlenie na całej powierzchni kadru jest równomierne (dopuszczalna różnica wartości poszczególnych składowych chromatycznych w najjaśniejszym i najciemniejszym miejscu ±30)
R.1.9 Wypełnienie kadru jest efektywne (wymiary liniowe piłki stanowią conajjmniej 50% długości krótszgo boku zdjęcia)
R.1.10 Obraz zarejestrowano w formacie JPEG i zapisano w pliku pod nazwą PESEL piłka w folderze PESEL
R.2
Rezultat 2: Projekt okładki w pliku PESEL_makieta.psd
R.2.1 Napis 2019 wykonano krojem pisma Arial Bold lub Arial pogrubiony o wielkości 230 pkt., w kolorze RGB (100, 200, 200) z efektem fasety/fazy i płaskorzeźby o dowolnych parametrach
R.2.2 Tekst zawierający nazwę i dane teleadresowe producenta wykonano krojem pisma Arial Bold lub Arial pogrubiony o wielkości 14 pkt, w kolorze RGB (100, 200, 200)
R.2.3 Warstwa o nazwie kształt zawiera dwa kształty o parametrach: kolor wypełnienia RGB (100, 200, 200), kontur i w kolorze RGB (188, 18, 218)
R.2.4 Kształty posiadają kontur o szerokości 7 pikseli
R.2.5 Krycie warstwy z kształtami jest zmniejszone do 75%
R.2.6 Warstwa o nazwie piłka niebieska zawiera wyselekcjonowaną piłkę z pliku PESEL_piłka o średnicy 90 mm (±1 mm)
R.2.7 Selekcja piłki jest prawidłowa (brak ubytków na krawędziach przedmiotu oraz pozostałości tła)
R.2.8 Trzy kopie piłki kolorze żółtym, czerwonym, zielonym umieszczone są na warstwach o nazwach piłka żółta, piłka czerwona, piłka zielona
R.2.9 Numer PESEL został wyedytowany krojem pisma Arial Bold lub Arial pogrubiony, 18 pkt o barwie RGB (255, 255, 0)
R.2.10 Projekt okładki o wymiarach 260 x 180 mm zapisano w trybie barwnym RGB w rozdzielczości 300 ppi w pliku PESEL_makieta.psd z zachowaniem warstw
R.3
........
........

POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ROZWIĄZANIA Z KWALIFIKACJI A20