LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 - STYCZE艃 2020 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: BD.25-01-20.01-SG


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWI膭ZANIE ZADANIA


Podziel si臋 arkuszem z innymi i udost臋pnij go na Facebooku:


SKR脫CONA TRE艢膯 ARKUSZA:

CENTRALNA
KOMISJA
EGZAMINACYJNA
Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz臋cia egzaminu
Nazwa kwalifikacji: Organizacja rob贸t zwi膮zanych z budow膮 i utrzymaniem dr贸g i obiekt贸w in偶ynierskich oraz sporz膮dzanie kosztorys贸w
Oznaczenie kwalifikacji: BD.25 Numer zadania: 01 Wersja arkusza: SG
Wype艂nia zdaj膮cy
Numer PESEL zdaj膮cego*
Miejsce na naklejk臋 z numerem PESEL i z kodem o艣rodka
Czas trwania egzaminu: 180 minut
BD.25-01-20.01-SG
EGZAMIN POTWIERDZAJ膭CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2020
CZ臉艢膯 PRAKTYCZNA
PODSTAWA PROGRAMOWA 2017
Instrukcja dla zdaj膮cego
1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu sw贸j numer PESEL i naklej naklejk臋 z numerem PESEL i z kodem o艣rodka.
2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejk臋 z numerem PESEL oraz wpisz:
- sw贸j numer PESEL*,
- oznaczenie kwalifikacji,
- numer zadania,
- numer stanowiska.
3. Sprawd藕, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 10 stron i nie zawiera b艂臋d贸w. Ewentualny brak stron lub inne usterki zg艂o艣 przez podniesienie r臋ki przewodnicz膮cemu zespo艂u nadzoruj膮cego.
4. Zapoznaj si臋 z tre艣ci膮 zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
5. Czas rozpocz臋cia i zako艅czenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodnicz膮cy zespo艂u nadzoruj膮cego.
6. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpiecze艅stwa i organizacji pracy.
7. Po zako艅czeniu wykonania zadania pozostaw arkusz egzaminacyjny z rezultatami oraz KART臉 OCENY na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodnicz膮cego zespo艂u nadzoruj膮cego.
8. Po uzyskaniu zgody zespo艂u nadzoruj膮cego mo偶esz opu艣ci膰 sal臋/miejsce przeprowadzania egzaminu.
Powodzenia!
* w przypadku braku numeru PESEL - seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzaj膮cego to偶samo艣膰
Uk艂ad graficzny © CKE 2019 Zadanie egzaminacyjne
Na podstawie zamieszczonego opisu planowanych rob贸t nawierzchniowych, opisu warunk贸w wykonania rob贸t nawierzchniowych, przekroju normalnego ci膮gu pieszo-jezdnego, tablic z Katalogu Nak艂ad贸w Rzeczowych, za艂o偶e艅 og贸lnych Katalogu Nak艂ad贸w Rzeczowych oraz cen jednostkowych materia艂贸w sporz膮d藕 w przygotowanych tabelach znajduj膮cych si臋 w arkuszu egzaminacyjnym:
- przedmiar rob贸t nawierzchniowych,
- zestawienie ilo艣ciowe wraz z obliczonym kosztem materia艂贸w niezb臋dnych do wykonania warstw konstrukcji nawierzchni ci膮gu pieszo-jezdnego,
- harmonogram pracy maszyn.
Opis planowanych rob贸t nawierzchniowych
Na odcinku prostym w planie d艂ugo艣ci 300,00 m zaprojektowano wykonanie ci膮gu pieszo-jezdnego o konstrukcji nawierzchni podatnej zgodnie z przekrojem normalnym przedstawionym na rysunku. W ramach planowanych rob贸t przewidziano wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni ci膮gu pieszo-jezdnego w wyprofilowanym i zag臋szczonym korycie drogi oraz pomi臋dzy wcze艣niej ustawionymi kraw臋偶nikami na 艂awach betonowych z oporem.
Przekr贸j normalny ci膮gu pieszo-jezdnego
6,00
1 3,00 3,00 1
t-1-f
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA CI膭GU PIESZO - JEZDNEGO
Wymiary podano w metrach
Opis warunk贸w wykonania rob贸t nawierzchniowych
Roboty nawierzchniowe b臋d膮 prowadzone metod膮 kolejnego wykonania w systemie 8-godzinnego dnia pracy zgodnie z poni偶szymi warunkami:
1. warstwy konstrukcji nawierzchni nie wymagaj膮 oczyszczenia przed skropieniem bitumem,
2. wszystkie roboty zwi膮zane z wykonaniem warstw konstrukcji nawierzchni ci膮gu pieszo-jezdnego z wyj膮tkiem po艂膮czenia mi臋dzywarstwowego b臋d膮 wykonywane mechanicznie,
3. do skropienia mi臋dzywarstwowego nale偶y u偶y膰 lepiszcza asfaltowego,
4. skropienia mi臋dzywarstwowe oraz uk艂adanie kolejnych warstw konstrukcji nawierzchni nale偶y rozpoczyna膰 nast臋pnego dnia po zako艅czeniu wykonywania poprzedniego rodzaju rob贸t.
5. wykonawca rob贸t dysponuje niezb臋dnymi do wykonania rob贸t nawierzchniowych maszynami w liczbie:
- r贸wniarki samojezdne - 1 sztuka,
- walec statyczny samojezdny 10 t do wykonania podbudowy i warstwy asfaltowych - 2 sztuki,
- skrapiarka do bitumu z r臋czn膮 pomp膮 - 1 sztuka,
- ci膮gnik ko艂owy - 1 sztuka,
- rozk艂adarka mas bitumicznych do warstw asfaltowych - 2 sztuki,
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawod贸w:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI BD25