LOGOWANIE

KWALIFIKACJA A20 - WRZESIEŃ 2014 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: A.20-01-14.08


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Wykonaj zdjęcia katalogowe pudełka herbaty na białym tle w trzech różnych ujęciach (na wprost, z boku, z góry), ukazując trójwymiarowość fotografowanego przedmiotu. Do wykonania zdjęć wykorzystaj przygotowany na stanowisku sprzęt fotograficzny i oświetleniowy. Zdjęcia zarejestruj w formacie RAW.
Na pulpicie komputera utwórz folder, którego nazwa jest Twoim numerem PESEL. Do folderu przenieś trzy wybrane do dalszej obróbki pliki zdjęciowe, po jednym dla każdego ujęcia. Pracuj na kopiach plików.
Wykorzystując wybrane ujęcia, wykonaj makietę zgodnie z zamieszczonym w arkuszu egzaminacyjnym wzorem.
Umieść zdjęcia na makiecie w czarnych ramkach o grubości 4 pikseli, wypełnionych gradientem liniowym od bieli do szarości o współrzędnych chromatycznych (130; 130; 130). Do ujęcia wykonanego na wprost dodaj efekt lustrzanego odbicia pudełka herbaty. Pod każdym zdjęciem umieść napis HERBATA wyedytowany czcionką Arial o wielkości 14 pkt. w kolorze czarnym.
Przygotuj plik do wydruku o parametrach:
- wielkość A4 (210x297mm)
- rozdzielczość 300ppi
- format zapisu JPG
- tryb koloru CMYK
Plik do wydruku zapisz w folderze PESEL pod nazwą PESEL_wydruk. Folder PESEL zapisz na nośniku USB i zgłoś przewodniczącemu ZNCP gotowość do wykonania wydruku. Po uzyskaniu zgody wydrukuj plik PESELjwydruk ze stanowiska podłączonego do drukarki.
Podczas wykonywania zadania przestrzegaj zasad organizacji pracy, przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz ochrony środowiska.
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.
Ocenie podlegać będą 3 rezultaty:
- Zdjęcia w formie plików wybranych do dalszej obróbki,
- Makieta w formie pliku przygotowanego do wydruku,
- Wydrukowana makieta.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI A20