LOGOWANIE

KWALIFIKACJA E12 - STYCZEŃ 2016 - ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 1

KOD ARKUSZA: E.12-01-16.01


POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA

ZOBACZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ROZWIĄZANIA:

Rezultat 1. Zamontowany zasilacz oraz dysk twardy
UWAGA: Ocenę rezultatu należy przeprowadzić po informacji od przewodniczącego ZN o gotowości zdającego do dalszych prac montażowych. Obserwację należy zakończyć przed zamknięciem obudowy przez zdającego. Podczas oceny należy również zwrócić uwagę na złącza płyty głównej oraz złącza obsługiwane przez monitor, pod kątem wymiany karty graficznej ocenianej w R.2. Przebieg montażu podzespołów należy ocenić zgodnie z kryteriami zapisanymi w Przebiegu 1._
1 zamontowany zasilacz w sposób trwały, zostały użyte wszystkie wkręty
2 kable zasilające podpięte do płyty głównej, dysku oraz innych podzespołów wymagających zasilania, w sposób, który nie sprzyjał uszkodzeniom złączy i podzespołów
zamontowany dysk twardy opisany jako DYSK TWADRY NR 1 w sposób trwały, po każdej dłuższej stronie wkręcony minimum jeden
3 wkręt, w przypadku mocowania bez użycia wkrętów napęd jest zamontowany bez zbędnego luzu. Do dysku został podpięty przewód sygnałowy i zasilający
Rezultat 2. Specyfikacja zasilacza oraz ocena możliwości modernizacji zestawu komputerowego
UWAGA: należy porównać zapisy zdającego z tabeli Specyfikacja zasilacza do specyfikacji zasilacza przygotowanej przez asystenta technicznego przypisanej do stanowiska zdającego, zapisy w tabeli Ocena możliwości wymiany karty graficznej należy porównać z wynikami obserwacji dokonanymi podczas oceny kryterium R.1 UWAGA: specyfikacja nowej karty graficznej jest umieszczona w Załączniku 1 kryteriów oceny.
zgodny ze stanem faktycznym parametr Zgodność ze standardem ATX
zgodny ze stanem faktycznym parametr Napięcie wejściowe
[ zgodny ze stanem faktycznym parametr Moc zasilacza
w tabeli Specyfikacja zasilacza zapisany i zgodny ze stanem faktycznym parametr Napięcia i prądy dostarczane przez zasilacz
w tabeli Ocena możliwości wymiany karty graficznej zapisane uzasadnienie możliwości wymiany karty graficznej na podstawie parametrów technicznych płyty głównej (zdający uzasadnił możliwość modernizacji poprzez zapis, że płyta główna zawiera lub obsługuje złącze PCI Express x8 lub PCI Express xl6 lub że płyta główna spełnia wymagania techniczne karty graficznej, w przeciwnym wypadku stwierdził brak takiej możliwości)
w tabeli Ocena możliwości wymiany karty graficznej zapisano uzasadnienie możliwości wymiany karty graficznej na podstawie możliwości technicznych monitora (zdający uzasadnił możliwość modernizacji, jeśli monitor jest wyposażony w odpowiednie złącze we/wy lub w przeciwnym wypadku stwierdził brak takiej możliwości)
uzasadnienie oceny modernizacji systemu zapisane w tabeli Ocena możliwości wymiany karty graficznej jest zgodne ze stanem faktycznym
1 w tabeli Specyfikacja zasilacza zapisany
2 w tabeli Specyfikacja zasilacza zapisany
3 w tabeli Specyfikacja zasilacza zapisany
........
........

POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ROZWIĄZANIA Z KWALIFIKACJI E12