LOGOWANIE

KWALIFIKACJA E12

Monta偶 i eksploatacja komputer贸w osobistych oraz urz膮dze艅 peryferyjnych


KLUCZE I ROZWI膭ZANIA:

KLUCZE I ROZWI膭ZANIA (PODOBNE KWALIFIKACJE):


Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 E.12
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE E 12

Monta偶 i eksploatacja komputer贸w osobistych oraz urz膮dze艅 peryferyjnych 1. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy
Kwalifikacje w zawodzie E.12 - Ucze艅:
1) stosuje systemy liczbowe u偶ywane w technice komputerowej;
2) wymienia funkcje i przestrzega zasad dzia艂ania poszczeg贸lnych element贸w jednostki
centralnej komputera;
3) dobiera urz膮dzenia techniki komputerowej do okre艣lonych warunk贸w technicznych;
4) montuje komputer osobisty z podzespo艂贸w;
5) modernizuje i rekonfiguruje komputery osobiste;
6) planuje przebieg prac zwi膮zanych z przygotowaniem komputera osobistego do pracy;
7) instaluje i aktualizuje systemy operacyjne i aplikacje;
8) stosuje polecenia system贸w operacyjnych do zarz膮dzania systemem;
9) instaluje i konfiguruje sterowniki urz膮dze艅;
10) konfiguruje ustawienia personalne u偶ytkownika w systemie operacyjnym;
11) stosuje oprogramowanie narz臋dziowe systemu operacyjnego;
12) stosuje oprogramowanie zabezpieczaj膮ce;
13) odczytuje dokumentacj臋 techniczn膮 informatycznych system贸w komputerowych;
14) opracowuje wskazania do u偶ytkowania systemu operacyjnego;
15) sporz膮dza cenniki i kosztorysy stanowisk komputerowych;
16) opracowuje dokumentacj臋 techniczn膮 stanowiska komputerowego;
17) stosuje przepisy prawa autorskiego w zakresie dotycz膮cym system贸w informatycznych;
18) rozpoznaje rodzaje licencji oprogramowania komputerowego;
19) stosuje przepisy prawa dotycz膮ce certyfikacji CE i recyklingu.

2. U偶ytkowanie urz膮dze艅 peryferyjnych komputera osobistego
Kwalifikacje w zawodzie E12 - Ucze艅:
1) wyja艣nia zasad臋 dzia艂ania interfejs贸w komputera osobistego;
2) wyja艣nia zasad臋 dzia艂ania urz膮dze艅 peryferyjnych komputera osobistego;
3) przygotowuje urz膮dzenia peryferyjne komputera osobistego do pracy;
4) stosuje przepisy prawa dotycz膮ce gospodarki odpadami niebezpiecznymi;
5) dobiera i wymienia materia艂y eksploatacyjne urz膮dze艅 peryferyjnych komputera osobistego;
6) wykonuje konserwacj臋 urz膮dze艅 peryferyjnych komputera osobistego;
7) instaluje sterowniki urz膮dze艅 peryferyjnych komputera osobistego;
8) konfiguruje urz膮dzenia peryferyjne komputera osobistego.

3. Naprawa komputera osobistego
Kwalifikacje w zawodzie E 12 - Ucze艅:
1) pos艂uguje si臋 narz臋dziami do naprawy sprz臋tu komputerowego;
2) okre艣la kody b艂臋d贸w uruchamiania komputera osobistego;
3) lokalizuje oraz usuwa uszkodzenia sprz臋towe podzespo艂贸w komputera osobistego;
4) lokalizuje oraz usuwa usterki systemu operacyjnego i aplikacji;
5) lokalizuje uszkodzenia urz膮dze艅 peryferyjnych komputera osobistego;
6) sporz膮dza harmonogram prac zwi膮zanych z lokalizacj膮 i usuwaniem usterek komputera osobistego;
7) dobiera oprogramowanie diagnostyczne i monitoruj膮ce prac臋 komputera osobistego;
8) odzyskuje z komputera osobistego dane u偶ytkownika;
9) tworzy kopie bezpiecze艅stwa danych;
10) formu艂uje wskazania dla u偶ytkownika po wykonaniu naprawy komputera osobistego;
11) sporz膮dza kosztorys naprawy komputera osobistego.