LOGOWANIE

KWALIFIKACJA E13 - CZERWIEC 2016 - ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 7

KOD ARKUSZA: E.13-07-16.05


POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA

ZOBACZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ROZWIĄZANIA:

Rezultat 1: Okablowanie sieciowe i połączenie fizyczne urządzeń
UWAGA: Po informacji od przewodniczącego ZN o wykonaniu montażu okablowania należy ocenić poprawność montażu (kryteria 1 zdający w obecności egzaminatora. Kryteria 1.6 -1.8 ocenić po zakończeniu egzaminu
1 Wszystkie żyły przewodu podłączone są do styków panela krosowego według sekwencji T568A
2 Przewody nie wystają więcej niż 25 mm poza płaszcz, a pary nie są rozkręcone na długości większej niż 13 mm
3 Wtyczka RJ45 zaciśnięta poprawnie - zatrzask jest na koszulce
4 Wtyczka RJ45 zaciśnięta zgodnie z sekwencją T568A
^ Wykonane poprawnie połączenie panel krosowy - wtyczka, co zostało potwierdzone testem wykonanym przez zdającego w obecności egzaminatora
6 Serwer podłączony obiema kartami sieciowymi do przełącznika: NIC 1 do portu 1, a NIC 2 do portu 2 7 Przełącznik portem 3 połączony z portem LAN rutera
8 Stacja robocza podłączona do portu WAN rutera
.3
O
Egzaminator wpisuje T, jeżeli zdający spełnił kryterium albo N, jeżeli nie spełnił
.1 - 1.5), test przeprowadza
........
........

POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ROZWIĄZANIA Z KWALIFIKACJI E13