LOGOWANIE

KWALIFIKACJA E13 - CZERWIEC 2017 - ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 2

KOD ARKUSZA: E.13-02-17.06


POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA

ZOBACZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ROZWIĄZANIA:

Rezultat 1. Wykonane okablowanie sieciowe i połączenie fizyczne urządzeń
Uwaga! Po informacji od przewodniczącego ZN o wykonaniu montażu okablowania należy ocenić poprawność montażu (kryteria 1.1 - 1.6), test przeprowadza zdający w obecności egzaminatora. Kryteria 1.7 - 1.9 ocenić po zakończeniu egzaminu.
1 Wszystkie żyły kabla są podłączone do styków panela krosowego wg sekwencji T568B
2 Przewody podłączone do styków panela krosowego nie wystają więcej niż 25 mm poza płaszcz, a pary nie są rozkręcone na długości większej niż 13 mm
3 Wszystkie żyły kabla są podłączone do styków modułu Keystone wg sekwencji T568B
4 Przewody podłączone do styków modułu Keystone nie wystają więcej niż 25 mm poza płaszcz, a pary nie są rozkręcone na długości większej niż 13 mm
5 Zmontowane gniazdo, zamocowany moduł Keystone w gnieździe
6 Przeprowadzony test wykonanego połączenia panel krosowy - gniazdo za pomocą testera wykazał poprawność jego wykonania
7 Pierwszy interfejs sieciowy serwera jest podłączony do portu 2 przełącznika
8 Drugi interfejs sieciowy serwera jest podłączony do portu 4 przełącznika
9 Port 3 przełącznika podłączony jest do gniazda lokalnej sieci komputerowej (E - numer stanowiska) do której podłączona jest drukarka
10 Stacja robocza jest podłączona do portu 1 przełącznika
Rezultat 2. Skonfigurowane urządzenie sieciowe
Uwaga! Hasło konta Administrator serwera to Q@wertyuiop lub Q!wertyuiop Hasło konta Administrator stacji roboczej to Q@wertyuiop
Hasło do przełącznika przekaże asystent techniczny.
1 Przełącznik ma przypisany adres 172.20.0.3 oraz jeżeli wymaga tego urządzenie, maska podsieci 255.255.255.0
2 Przełącznik ma ustawioną bramę domyślną 172.20.0.254, kryterium należy uznać za spełnione, jeżeli urządzenie nie wymaga podania bramy domyślnej
3 Przełącznik ma dodany VLAN11 4 Przełącznik ma dodany VLAN12 5 Porty 2 i 3 przełącznika są przypisane do VLAN11 6 Porty 4 i 1 przełącznika są przypisane do VLAN12
........
........

POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ROZWIĄZANIA Z KWALIFIKACJI E13