LOGOWANIE

KWALIFIKACJA E13 - CZERWIEC 2018 - ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 11

KOD ARKUSZA: E.13-11-18.06


POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA

ZOBACZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ROZWIĄZANIA:

Rezultat 1: Okablowanie sieciowe i połączenie fizyczne urządzeń
UWAGA: Po informacji od przewodniczącego ZN o wykonaniu montażu okablowania należy ocenić poprawność montażu (kryteria 1.1 ^ 1.6), test przeprowadza zdający w obecności egzaminatora. Kryteria 1.7 ^ 1.10 ocenić po zakończeniu egzaminu.
1 Wszystkie żyły przewodu podłączone są do panelu krosowego wg sekwencji T568A
2 Przewody nie wystają więcej niż 25 mm poza płaszcz, a pary nie są rozkręcone na długości większej niż 13 mm
3 Wtyk zaciśnięty poprawnie, zatrzask na koszulce
4 Wtyk zaciśnięty zgodnie z sekwencją T568A
5 Wykonane prawidłowe połączenie panel - wtyk, co zostało potwierdzone testem wykonanym przez zdającego przy egzaminatorze
6 Port WAN rutera podłączony do portu 1 przełącznika nr 2 7 Port 4 przełącznika nr 2 podłączony do gniazda oznaczonego E-X, gdzie X oznacza numer stanowiska egzaminacyjnego
8 Port LAN rutera połączony do portu 2 przełącznika nr 1 9 Stacja robocza podłączona interfejsem sieciowym (ETH1) do portu nr 1 przełącznika nr 1 10 Serwer podłączony interfejsem sieciowym (ETH2) do portu nr 4 przełącznika nr 1
........
........

POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ROZWIĄZANIA Z KWALIFIKACJI E13