LOGOWANIE

KWALIFIKACJA E13 - CZERWIEC 2018 - ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 4

KOD ARKUSZA: E.13-04-18.06


POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA

ZOBACZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ROZWIĄZANIA:

Rezultat 1: Wykonane okablowanie sieciowe i połączenie fizyczne urządzeń
Uwaga! Po informacji od przewodniczącego ZN o wykonaniu montażu okablowania należy ocenić poprawność montażu (kryteria 1.1 ^ 1.5), test przeprowadza zdający w obecności egzaminatora. Kryteria 1.6 ^ 1.9 ocenić po zakończeniu egzaminu.
1 Wszystkie żyły kabla podłączone są do modułu Keystone wg sekwencji T568B
2 Przewody podłączone do modułu Keystone nie wystają więcej niż 25 mm poza płaszcz, a pary nie są rozkręcone na długości większej niż 13 mm
3 Wtyk RJ45 zaciśnięto poprawnie, zatrzask jest na koszulce
4 Wtyk RJ45 zaciśnięto zgodnie z sekwencją T568B
5 Przeprowadzony za pomocą testera, test wykonanego połączenia panel krosowy - wtyk, wykazał poprawność wykonania (test wykonuje zdający)
6 Przełącznik nr 1 podłączony jest do interfejsu stacji roboczej
7 8 9 Przełącznik nr 1 podłączony jest do interfejsu WAN rutera
Przełącznik nr 2 podłączony jest do interfejsu LAN rutera
Przełącznik nr 2 podłączony jest do interfejsu serwera
........
........

POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ROZWIĄZANIA Z KWALIFIKACJI E13