LOGOWANIE

KWALIFIKACJA E13 - CZERWIEC 2018 - ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 5

KOD ARKUSZA: E.13-05-18.06


POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA

ZOBACZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ROZWIĄZANIA:

Rezultat 1: Okablowanie sieciowe i połączenie fizyczne urządzeń
UWAGA: Po informacji od przewodniczącego ZN o wykonaniu montażu okablowania należy ocenić poprawność montażu (kryteria 1.1 ^ 1.5), test przeprowadza zdający w obecności egzaminatora. Kryteria 1.6 ^ 1.9 ocenić po zakończeniu egzaminu.
1 Wszystkie żyły przewodu są podłączone do styków panela krosowego wg sekwencji T568A
2 Przewody nie wystają więcej niż 25 mm poza płaszcz, a pary nie są rozkręcone na długości większej niż 13 mm
3 Wtyk RJ45 zaciśnięto poprawnie, zatrzask jest na koszulce
4 Wtyk RJ45 zaciśnięto zgodnie z sekwencją T568A
5 Wykonano poprawnie połączenie panel krosowy - wtyk, co zostało potwierdzone testem wykonanym w obecności egzaminatora
6 Serwer podłączony pierwszym interfejsem sieciowym (IP_1) do portu 4 przełącznika nr 1 7 8 9 Serwer podłączony drugim interfejsem sieciowym (IP_2) do portu LAN rutera
Przełącznik nr 1 połączony portem nr 2 do portu 2 Przełącznika nr 2 Stacja robocza podłączona interfejsem sieciowym (LAN) do portu 4 Przełącznika nr 2
........
........

POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ROZWIĄZANIA Z KWALIFIKACJI E13