LOGOWANIE

KWALIFIKACJA E13 - CZERWIEC 2018 - ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 9

KOD ARKUSZA: E.13-09-18.06


POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA

ZOBACZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ROZWIĄZANIA:

Rezultat 1: Okablowanie sieciowe i połączenie fizyczne urządzeń
UWAGA: Po informacji od przewodniczącego ZN o wykonaniu montażu okablowania należy ocenić poprawność montażu (kryteria 1.1 ^ 1.6), test przeprowadza zdający w obecności egzaminatora. Kryteria 1.7 ^ 1.10 ocenić po zakończeniu egzaminu.
1 Wszystkie żyły przewodu podłączone są do styków modułu Keystone gniazda wg sekwencji T568A
2 Przewody nie wystają więcej niż 25 mm poza płaszcz, a pary nie są rozkręcone na długości większej niż 13 mm
3 Wszystkie elementy gniazda są zmontowane w sposób umożliwiający jego zastosowanie jako gniazda natynkowego.
4 Wtyk zaciśnięty poprawnie - zatrzask na koszulce
5 Wtyk zaciśnięty zgodnie z sekwencją T568A
6 Wykonane prawidłowe połączenie gniazdo - wtyczka, co zostało potwierdzone testem wykonanym przez zdającego przy egzaminatorze
7 Port WAN rutera podłączony do gniazda E-X oraz port LAN podłączony do portu 1 przełącznika nr 2 8 Przełączniki sieciowe połączone są ze sobą przy użyciu portów nr 3 9 Stacja robocza podłączona interfejsem sieciowym (ETH1) do portu nr 2 przełącznika nr 1 10 Serwer podłączony interfejsem sieciowym (ETH2) do portu nr 2 przełącznika nr 2
........
........

POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ROZWIĄZANIA Z KWALIFIKACJI E13