LOGOWANIE

KWALIFIKACJA E13 - PAŹDZIERNIK 2013 - ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 1

KOD ARKUSZA: E.13-01-13.10


POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA

ZOBACZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ROZWIĄZANIA:

Rezultat 1: Wyniki testów kabla połączeniowego
1 Zapisane numery pinów w kolumnach RJ45 A i RJ45 B w Tabeli 1. Mapa połączeń są zgodne ze stanem rzeczywistym
2 Uzupełniona kolumna „Ciągłość żyły zachowana" w taki sposób, że dla żyły w kolorze pomarańczowym wpisano „Nie", a w pozostałych przypadkach „Tak"
3 W wierszu „Czy kabel jest sprawny?" zdający zapisał „Nie"
Rezultat 2: Wykonany kabel połączeniowy
1 Kabel z obu stron zakończony interfejsami RJ45 2 Kabel wykonany jako połączeniowy prosty
3 Przewody w RJ 45 ułożone zgodnie ze standardem EIA/TIA 586 B
4 Wykonany kabel jest sprawny
Rezultat 3 (pośredni): Połączona stacja robocza z urządzeniem dostępowym przez przeglądarkę www
Po informacji od przewodniczącego ZNCP o połączeniu przez zdającego stacji roboczej z urządzeniem dostępowym przez przeglądarkę www
1 Ustawiony adres IP stacji roboczej jest zgodny z ustawieniami urządzenia dostępowego AP, które są podane w Załączniku 1 dostępnym na stanowisku egzaminacyjnym, w szczególności ostatni oktet zawiera numer stanowiska egzaminacyjnego, maska stacji roboczej jest taka sama jak AP
2 Stacja robocza połączona kablem z urządzeniem dostępowym AP
3 Stacja robocza nawiązała połączenie z urządzeniem dostępowym (widok okna konfiguracyjnego AP)
........
........

POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ROZWIĄZANIA Z KWALIFIKACJI E13