LOGOWANIE

KWALIFIKACJA E13 - STYCZEŃ 2017 - ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 1

KOD ARKUSZA: E.13-01-17.01


POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA

ZOBACZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ROZWIĄZANIA:

Rezultat 1. Wykonane okablowanie sieciowe i połączenie fizyczne urządzeń
UWAGA: Po informacji od przewodniczącego ZN o wykonaniu montażu okablowania należy ocenić poprawność montażu (kryteria 1.1 - 1.5), test przeprowadza zdający. Kryteria 1.6 i 1.7 ocenić po zakończeniu egzaminu
1 Wszystkie żyły przewodu podłączone są do styków panela krosowego wg sekwencji T568B
2 Przewody nie wystają więcej niż około 25 mm poza płaszcz, a pary nie są rozkręcone na długości większej niż około 13 mm
3 Wtyczkę RJ45 zaciśnięto tak, że zatrzask jest na koszulce
4 Wtyczkę RJ45 zaciśnięto zgodnie z sekwencją T568B
5 Wykonano połączenie panel krosowy - wtyczka, co zostało potwierdzone testerem (test wykonuje zdający w obecności egzaminatora)
6 Serwer i stacja robocza podłączone są do przełącznika
7 Port LAN rutera podłączony jest do przełącznika
Rezultat 2. Skonfigurowane urządzenia sieciowe
UWAGA: hasło administratora routera to zaql2WSX hasło administratora przełącznika to zaql@WSX hasło administratora stacji roboczej to Q@wertyuiop hasło administratora serwera Q@wertyuiop lub Q!wertyuiop
1 Hasło administratora rutera to zaql2WSX
2 Interfejs LAN rutera ma przypisany adres 172.31.0.1 z maską podsieci 255.255.255.0
3 Na ruterze serwer DHCP jest wyłączony
4 Interfejs WAN rutera ma przypisany adres 100.0.0.1 z maską podsieci 255.255.255.240
5 Interfejs WAN rutera ma przypisany adres bramy domyślnej 100.0.0.3 6 Interfejs WAN rutera ma przypisany adres serwera DNS 8.8.8.8 7 Hasło administratora przełącznika to zaql@WSX
8 Przełącznik ma ustawiony adres 172.31.0.2 z maską podsieci 255.255.255.0 jeśli jest wymagana
g Przełącznik ma ustawioną bramę domyślną na adres 173.31.0.1 Kryterium należy uznać, gdy brama nie jest wymagana przez urządzenie.
........
........

POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ROZWIĄZANIA Z KWALIFIKACJI E13