LOGOWANIE

KWALIFIKACJA E13 - STYCZEŃ 2017 - ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 2

KOD ARKUSZA: E.13-02-17.01


POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA

ZOBACZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ROZWIĄZANIA:

Rezultat 1. Wykonane okablowanie sieciowe i połączenie fizyczne urządzeń
UWAGA: Po informacji od przewodniczącego ZN o wykonaniu montażu okablowania należy ocenić poprawność montażu (kryteria 1.1 - 1.5), test przeprowadza zdający. Kryteria 1.6 i 1.7 ocenić po zakończeniu egzaminu.
1 Wszystkie żyły przewodu podłączone są do styków panela krosowego wg sekwencji T568A
2 Przewody nie wystają więcej niż około 25 mm poza płaszcz, a pary nie są rozkręcone na długości większej niż około 13 mm
3 Wtyczkę RJ-45 zaciśnięto poprawnie - zatrzask jest na koszulce
4 Wtyczkę RJ-45 zaciśnięto zgodnie z sekwencją T568A
^ Wykonano poprawnie połączenie panel krosowy - wtyczka, co zostało potwierdzone testerem (test wykonuje zdający w obecności _egzaminatora)_
6 Serwer i stacja robocza podłączone są do przełącznika
7 Port LAN rutera podłączony jest do przełącznika
Rezultat 2. Skonfigurowane urządzenia sieciowe
UWAGA:
hasło administratora routera to zaql2WSX hasło administratora przełącznika to zaql@WSX hasło administratora stacji roboczej to Q@wertyuiop
hasło administratora serwera Q@wertyuiop lub Q!wertyuiop_
1 Hasło administratora rutera to zaql 2WSX
2 Interfejs LAN rutera ma przypisany adres 10.10.0.1 z maską podsieci 255.255.255.0
3 Na ruterze serwer DHCP jest włączony
4 Na ruterze zakres dzierżawy DHCP ustawiony jest na 10.10.0.4^-10.10.0.99 5 Interfejs WAN rutera ma przypisany adres 90.0.0.1 z maską podsieci 255.255.255.240
6 Interfejs WAN rutera ma przypisany adres bramy domyślnej 90.0.0.3 7 Interfejs WAN rutera ma przypisany adres serwera DNS 8.8.8.8 8 Hasło administratora przełącznika to zaql@WSX
9 Przełącznik ma ustawiony adres 10.10.0.2 z maską podsieci 255.255.255.0 jeśli jest wymagna
jq Przełącznik ma bramę domyślną na adres 10.10.0.1 Kryterium należy uznać za spełnione, gdy brama nie jest wymagana przez urządzenie._
........
........

POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:



INNE ROZWIĄZANIA Z KWALIFIKACJI E13