LOGOWANIE

KWALIFIKACJA E18 - PAŹDZIERNIK 2013 - ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 1

KOD ARKUSZA: E.18-01-13.10


POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA

ZOBACZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ROZWIĄZANIA:

Rezultat 1. Algorytm pracy urządzenia
1 Algorytm sporządzono w języku graficznym przeznaczonym do opisu działania systemów mechatronicznych (Grafcet)
2 Jeżeli algorytm sporządzono w języku Grafcet, to należy ocenić czy zgodnie z zasadami języka.
Jeżeli algorytm sporządzono w formie schematu blokowego, to należy ocenić czy spełnione są reguły rysowania schematów blokowych algorytmu, w szczególności:
- blok graniczny (start/stop) w postaci prostokąta z zaokrąglanymi bokami lub owalu lub zaznaczony innym wyróżnieniem spośród bloków operacyjnych / warunkowych / wejścia / wyjścia,
- blok operacyjny w postaci prostokąta,
- blok decyzyjny w postaci rombu,
- bloki połączone są strzałkami,
- jednoznacznie opisane są wyjścia z bloków decyzyjnych (np.: T, N; TAK, NIE; Y, N; YES, NO; 1, 0).
W każdym z powyższych przypadków umieszczone są komentarze (np.: wydzielona jest część GOTOWOŚĆ lub PRACA).
3 Gdy S2 jest wyciśnięty wciśnięcie S1 w stanie GOTOWOŚĆ powoduje przejście do stanu PRACA. Wciśnięcie S1 w stanie PRACA nie powoduje żadnej reakcji.
Wciśnięcie S2 w stanie PRACA powoduje przejścia do stanu GOTOWOŚĆ niezależnie od innych warunków.
4 W stanie GOTOWOŚĆ gdy S2 jest wyciśnięty zapalona jest lampka kontrolna G. W stanie PRACA lampka kontrolna jest zgaszona.
5 Kolejne operacje w stanie PRACA: Następuje wysunięcie siłownika A1, Następuje zgaszenie lampki kontrolnej G, Oczekiwanie na sygnał z czujnika B2.
6 Algorytm zawiera zapis o początkowym nastawieniu liczka PLC na wartość 4.
........
........

POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ROZWIĄZANIA Z KWALIFIKACJI E18