LOGOWANIE

KWALIFIKACJA E3 - PAŹDZIERNIK 2016 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: E.03-01-16.08


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Zmontuj na płycie montażowej układ elektropneumatyczny zgodnie z załączonymi schematami. Do montażu wybierz właściwe urządzenia spośród sprzętu zgromadzonego na stanowisku egzaminacyjnym i sprawdź, czy są sprawne. Elementy sterowania elektrycznego zamontuj na szynach montażowych TH35.
Sprawdź poprawność wykonania montażu. Wyniki sprawdzenia zapisz w protokole z wykonania pomiarów i oceny jakości montażu.
Uwaga! Przed podłączaniem elementów do sterownika zapoznaj się z Instrukcją stanowiskową, w której znajduje się opis sposobu połączenia sterownika znajdującego się na stanowisku egzaminacyjnym z zasilaczem oraz opis sposobu połączenia elementów z jego wejściami i wyjściami.
Uwaga! Po zakończeniu pracy nie załączaj układu.
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.
Ocenie podlegać będą 2 rezultaty:
- zmontowany układ elektropneumatyczny,
- protokół z wykonania pomiarów i oceny jakości montażu, oraz
przebieg montażu mechanicznego i elektrycznego układu elektropneumatycznego.
Rys. 1. Schemat rozmieszczenia elementów układu elektropneumatycznego na płycie montażowej
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI E3