LOGOWANIE

KWALIFIKACJA E3 - STYCZEŃ 2016 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: E.03-01-16.01


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Zmontuj na płycie montażowej układ elektropneumatyczny, zgodnie ze schematami zamieszczonymi na rysunkach. Do montażu wybierz odpowiednie elementy spośród sprzętu zgromadzonego na stanowisku egzaminacyjnym. Podzespoły sterowania elektrycznego zamontuj na szynie montażowej TH35. Łączniki krańcowe umieść w miejscach odpowiadających krańcowym położeniom tłoczyska siłownika. Oceń poprawność wykonania montażu i sposób działanie układu, wypełniając tabelę 1. Ocena wykonania montażu i działania układu.
Uwaga!
Po zakończeniu pracy nie załączaj układu.
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.
Ocenie podlegać będą 2 rezultaty:
- zmontowany układ elektropneumatyczny,
- Ocena wykonania montażu i działania układu - tabela 1 oraz
przebieg montażu układu elektropneumatycznego.
Rys. 1. Schemat rozmieszczenia elementów układu elektropneumatycznego na płycie montażowej
Uwaga: zespół OZ jest umieszczony w pokazanym miejscu na płycie, jeżeli jest pionowa lub na stelażu, jeżeli płyta jest pozioma.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI E3