LOGOWANIE

KWALIFIKACJA E3 - STYCZEŃ 2020 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: E.03-01-20.01-SG


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Na przygotowanej płycie montażowej, zmontuj układ elektropneumatyczny. Niezbędne do montażu elementy wybierz ze sprzętu zgromadzonego na stanowisku egzaminacyjnym, przed zamontowaniem sprawdź, czy są sprawne. Elementy rozmieść na płycie montażowej zgodnie z rysunkiem 1.
Połączenia elektryczne wykonaj przewodami LgY 1 mm2 zakończonymi tulejkami zaciskowymi, zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku 2. Przewodami z izolacją w kolorze:
- brązowym połącz elementy układu z listwą L+
- niebieskim połącz elementy układu z listwą L- czarnym wykonaj pozostałe połączenia.
Połączenia pneumatyczne wykonaj odcinakami przewodu pneumatycznego zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku 3.
Sprawdź poprawność wykonania montażu, w przypadku stwierdzenia niezgodności ze schematami na rysunkach 1, 2 i 3 wprowadź poprawki.
Wykonaj pomiary rezystancji we wskazanych punktach pomiarowych, wyniki pomiarów wraz z jednostką miary zapisz w tabeli 2, następnie oceń zgodność otrzymanych wyników ze schematem połączeń elektrycznych (Rysunek 3).
Na podstawie schematów na rysunkach 2 i 3 przeanalizuj działanie układu elektropneumatycznego i zapisz ocenę prawdziwości stwierdzeń w tabeli 2.
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut. Ocenie podlegać będą 4 rezultaty:
- zmontowany układ elektropneumatyczny - część pneumatyczna,
- zmontowany układ elektropneumatyczny - część elektryczna,
- pomiary rezystancji i ocena zgodności połączeń ze schematem połączeń elektrycznych - tabela 1,
- wnioski dotyczące działania układu elektropneumatycznego - tabela 2 oraz
przebieg montażu układu elektropneumatycznego.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI E3