LOGOWANIE

KWALIFIKACJA E4 - STYCZEŃ 2016 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: E.04-01-16.01


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Na stanowisku egzaminacyjnym, na płycie montażowej jest zmontowany układ elektropneumatyczny. Wymontuj z układu przekaźniki, a następnie zamontuj przekaźniki KI i K2 zgodnie z rysunkiem 1 i rysunkiem 2.
Sprawdź, czy media zasilające stanowisko są wyłączone (nie świecą lampki sygnalizacyjne), a następnie podłącz przewody łączące układ ze źródłami zasilania.
Zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość do włączenia zasilania układu. Włączenie zasilania za każdym razem wymaga zgody przewodniczącego ZN.
Po uzyskaniu zgody włącz zasilanie elektryczne i pneumatyczne. Ustaw:
- zaworem redukcyjnym zespołu przygotowania powietrza ciśnienie zasilające na wartość 0,4 MPa,
- położenie czujnika kontaktronowego w taki sposób, by sygnalizował pełne wycofanie tłoczyska siłownika,
- położenie zaworu sterowanego rolką tak, by sygnalizował maksymalne wysunięcie tłoczyska,
- na przekaźniku K2 czas opóźnienia na 5 s.
Zaworami V3 i V4 wyreguluj prędkość ruchu tłoczyska w taki sposób, aby czasy wysuwu i wsuwu wynosiły po 3 s. Przetestuj działanie układu. Jeżeli układ nie działa zgodnie z opisem, wprowadź poprawki. Wyniki sprawdzania zapisz w tabeli Wyniki testowania układu ełektropneumatycznego. Wszystkie czynności wykonuj zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Po zakończeniu prac pozostaw włączony układ elektropneumatyczny.
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.
Ocenie podlegać będą 3 rezultaty:
- układ elektropneumatyczny - część elektryczna,
- układ elektropneumatyczny - część pneumatyczna,
- wyniki testu układu ełektropneumatycznego
oraz
przebieg uruchamiania układu.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI E4