LOGOWANIE

KWALIFIKACJA E4 - STYCZEŃ 2017 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: E.04-01-17.01


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Na stanowisku egzaminacyjnym znajduje się układ elektropneumatyczny. Zdemontuj czujnik indukcyjny położenia tłoka siłownika i zamontuj oraz podłącz zgodnie z dokumentacją techniczną czujnik magnetyczny położenia tłoka.
Po zamontowaniu czujnika magnetycznego położenia tłoka wykonaj pomiary ciągłości połączeń elektrycznych, a ich wyniki zapisz w tabeli 1. Jeżeli stwierdzisz brak ciągłości przewodu wymień go. Sprawdź zgodność połączeń układu pneumatycznego ze schematem połączeń układu elektropneumatycznego, w przypadku stwierdzenia niezgodności usuń je. W tabeli 2 zapisz wszystkie wykonane zmiany w układzie elektropneumatycznym.
Podłącz listwy zasilające X0 i Xl do zasilacza. Połącz zespół przygotowania powietrza z układem pneumatycznym. Zgłoś, przez podniesienie ręki, gotowość do podłączenia zasilania do układu. Po uzyskaniu zgody włącz napięcie (nie załączaj do układu sprężonego powietrza).
Przestawiając ręcznie tłoczysko siłownika, ustaw czujnik i elektryczny łącznik krańcowy z rolką tak, aby wykrywały krańcowe położenia tłoczyska.
Prześlij do sterownika PLC program o nazwie Program_E04, który znajduje się na pulpicie komputera i ustaw sterownik w tryb pracy RUN.
Zgłoś, przez podniesienie ręki, gotowość podłączenia do układu sprężonego powietrza.
Po uzyskaniu zgody otwórz zawór doprowadzający sprężone powietrze do układu i w zespole przygotowania powietrza ustaw ciśnienie 4 bary
Uruchom układ. Ustaw ciśnienie zadziałania przetwornika pneumoelektrycznego B4 tak, aby przesterowanie przetwornika następowało przy ciśnieniu 3 bary. Dławienie zaworu dławiąco-zwrotnego ustaw tak, aby czas całkowitego wysunięcia tłoczyska wynosił ok. 2 sekundy. Wszystkie wykonane regulacje zapisz w tabeli 2.
Przetestuj działanie układu elektropneumatycznego. Wyniki testowania zapisz w tabeli 3. Uwaga!
- Pracuj zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.
- Za każdym razem zgłaszaj zamiar włączenia zasilania przez podniesienie ręki.
- Po zakończeniu zadania pozostaw na stanowisku egzaminacyjnym załączony układ elektropneumatyczny.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI E4