LOGOWANIE

KWALIFIKACJA E4 - STYCZEŃ 2018 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 4

KOD ARKUSZA: E.04-04-18.01


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Na stanowisku egzaminacyjnym znajduje się układ elektropneumatyczny. Wymontuj z układu czujnik magnetyczny położenia tłoka siłownika i zamontuj oraz podłącz zgodnie ze schematami (rys. 1 i 2) czujnik indukcyjny. Wykonaj pomiary ciągłości wybranych połączeń elektrycznych, a ich ocenę wpisz w tabeli 1. Następnie wymień nieciągłe przewody na nowe. Wykonane zmiany w części elektrycznej zapisz w tabeli 2.
Podłącz listwy zasilające X0 i Xl do zasilacza 24 V DC.
Sprawdź zgodność połączeń części pneumatycznej ze schematem (rys. 1), stwierdzone niezgodności usuń. Wykonane zmiany w części pneumatycznej zapisz w tabeli 2. Połącz zespół przygotowania sprężonego powietrza z układem pneumatycznym.
Zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość włączenia zasilania 24 V DC. Po uzyskaniu zgody włącz napięcie.
Poruszając ręką tłoczysko siłownika, ustaw położenia czujnika indukcyjnego i elektrycznego łącznika krańcowego z rolką tak, aby wykrywały krańcowe położenia tłoczyska.
Prześlij do sterownika program o nazwie Program_E04 znajdujący się na pulpicie komputera i ustaw sterownik w tryb RUN.
Zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość podłączenia do układu sprężonego powietrza. Po uzyskaniu zgody otwórz zawór odcinający i ustaw zaworem redukcyjnym w zespole przygotowania sprężonego powietrza ciśnienie 4 bary.
Ustaw wartość ciśnienia zadziałania pneumoelektrycznego czujnika ciśnienia B4 na 3 bary. Dławienie zaworu dławiąco-zwrotnego ustaw tak, aby czas całkowitego wysunięcia tłoczyska wynosił około 2 sekundy. Wykonane regulacje zapisz w tabeli 2.
Przetestuj działanie układu, a wyniki testu zapisz w tabeli 3. Uwaga!
Pracuj zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.
Za każdym razem zgłaszaj przewodniczącemu ZN zamiar włączenia zasilania.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI E4