LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE10 - STYCZEŃ 2019 - ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 1

KOD ARKUSZA: EE.10-01-18.01


POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA

ZOBACZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ROZWIĄZANIA:

Rezultat 1. Wykonane okablowanie strukturalne i połączenie fizyczne urządzeń
Uwaga! Po informacji od przewodniczącego ZN o wykonaniu montażu okablowania należy ocenić poprawność montażu (kryteria 1.1 ^ 1.4). Test przeprowadza
zdający w obecności egzaminatora.
Kryteria 1.5 i 1.6 ocenić po zakończeniu egzaminu
1 Wszystkie żyły kabla są podłączone do styków panelu krosowego wg sekwencji T568B
2 Przewody podłączone do styków panelu krosowego nie wystają więcej niż około 25 mm poza płaszcz, a pary nie są rozkręcone na długości większej niż około 13 mm
3 Wszystkie żyły kabla są podłączone do styków modułu gniazda Keystone wg sekwencji T568B
4 Przeprowadzony test wykonanego połączenia panel krosowy - gniazdo za pomocą testera wykazał poprawność jego wykonania
5 Urządzenia sieciowe są połączone zgodnie ze schematem usytuowania urządzeń w sieci teleinformatycznej zamieszczonym w zasadach oceniania
6 Aparaty telefoniczne są podłączone do centrali i rutera zgodnie ze schematem usytuowania urządzeń w sieci teleinformatycznej zamieszczonym w zasadach oceniania
Rezultat 2. Skonfigurowana stacja robocza
Uwaga! Hasło konta użytkownika Administrator to Q@wertyuiop
1 Utworzone konto użytkownika o nazwie uczen z hasłem Oper@tor
2 Wybrana opcja użytkownik musi zmienić hasło przy następnym logowaniu dla konta użytkownika uczen
3 Utworzona grupa użytkowników egzamin i konto użytkownika uczen jest przypisane do grupy egzamin
4 Utworzony na dysku C: \ folder pliki
5 Do folderu C:\pliki pełne prawa dostępu mają tylko i wyłącznie użytkownik uczen oraz grupa użytkowników Administratorzy
6 W folderze C:\pliki istniejeplik.bat z kodem pliku wsadowego
7 Wykonanie plikupliki.battworzy folder EgzaminEE10 w lokalizacji C:\pliki oraz wyświetli na ekranie monitora napis EgzaminEE10
8 Interfejs sieci przewodowej stacji roboczej ma ustawione parametry: adres IP/maska 192.168.10.3/24, brama domyślna 192.168.10.1
........
........

POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ROZWIĄZANIA Z KWALIFIKACJI EE10