LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE10 - STYCZEŃ 2020 - ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 1

KOD ARKUSZA: EE.10-01-20.01-SG


POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA

ZOBACZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ROZWIĄZANIA:

Rezultat 1. Wykonane okablowanie strukturalne i połączenie fizyczne urządzeń.
Uwaga! Po informacji od przewodniczącego ZN o wykonaniu montażu okablowania należy ocenić poprawność montażu (kryteria 1.1 ^ 1.3), test przeprowadza zdający w obecności egzaminatora. Kryteria 1.4 i 1.5 należy ocenić po zakończeniu egzaminu.
1 Wszystkie żyły kabla są podłączone do wtyku 8P8C wg sekwencji T568B
2 Zatrzask zaciśnięto poprawnie na koszulce kabla
3 Przeprowadzony test wykonanego połączenia kabla prostego za pomocą testera wykazał poprawność jego wykonania (test wykonuje zdający w obecności egzaminatora)
4 Urządzenia sieciowe są połączone zgodnie ze schematem usytuowania urządzeń w sieci teleinformatycznej zamieszczonym w zasadach oceniania
5 Aparaty telefoniczne są podłączone do centrali i rutera zgodnie ze schematem usytuowania urządzeń w sieci teleinformatycznej zamieszczonym w zasadach oceniania
Rezultat 2. Skonfigurowana stacja robocza.
Uwaga! Hasło konta użytkownika Administrator to Q@wertyuiop
1 Utworzone konto użytkownika Pawel, zaznaczona opcja „użytkownik nie może zmienić hasła" oraz zabezpieczone hasłem P@sswordl23 2 Utworzone konto użytkownika Karol, zaznaczona opcja „użytkownik nie może zmienić hasła" oraz zabezpieczone hasłem P@ssword123 3 Utworzona grupa Pracownicy do której dodano użytkowników Pawel i Karol
4 Utworzony folder o nazwie W spoiny na dysku C: (C:\Wspolny)
5 Ustawione pełne uprawnienia NTFS dla grupy Pracownicy
6 Zabezpieczony dysk tak, aby użytkownik Paweł mógł zapisać na dysku C maksymalnie 5 GB na dysku, przy 4 GB powinno się pojawić ostrzeżenie
7 Zabezpieczony dysk tak, aby użytkownik Karol mógł zapisać na dysku C maksymalnie 5 GB na dysku, przy 4 GB powinno się pojawić ostrzeżenie
8 Zainstalowana drukarka lokalna na porcie USB
9 Skonfigurowany interfejs sieciowy stacji roboczej na adres 172.31.0.2/24, brama domyślna 172.31.0.1
........
........

POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ROZWIĄZANIA Z KWALIFIKACJI EE10