LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE8 - STYCZEŃ 2019 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 4

KOD ARKUSZA: EE.08-04-18.01


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Wykorzystując dostępne narzędzia oraz oprogramowanie znajdujące się na stanowisku egzaminacyjnym wykonaj montaż okablowania i podłączenie urządzeń sieciowych. Przeprowadź diagnostykę podzespołów, konfigurację urządzeń sieciowych oraz wykonaj konfigurację systemów zainstalowanych na dysku twardym stacji roboczej oraz serwera.
Do konfiguracji serwera z zainstalowanym systemem Windows wykorzystaj konto Administrator z hasłem ZAQ!2wsx Do diagnostyki i konfiguracji stacji roboczej wykorzystaj następujące konta: w systemie Windows konto Administrator z hasłem ZAQ!2wsx a w systemie Linux konto administrator z hasłem ZAQ!2wsx (konto z uprawnieniami użytkownika root).
1. Wykonaj montaż okablowania sieciowego:
- zakończ koniec kabla sieciowego UTP wtyczką RJ45 w sekwencji T568A
- drugi koniec kabla UTP podłącz do modułu Keystone według sekwencji T568A, a następnie zamontuj moduł Keystone w gnieździe naściennym
UWAGA: Po wykonaniu montażu zgłoś przewodniczącemu ZN - przez podniesienie ręki - gotowość do przeprowadzenia testu wykonanego okablowania. W obecności egzaminatora sprawdź za pomocą testera okablowania poprawność wykonanego połączenia panel krosowy - gniazdo naścienne.
2. Za pomocą kabli połączeniowych znajdujących się na stanowisku egzaminacyjnym połącz urządzenia zgodnie z Obrazem 1, a następnie podłącz je do sieci zasilającej.
3. Skonfiguruj ruter według poniższych zaleceń:
UWAGA: Ruter pracuje na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna w folderze RUTER na nośniku opisanym DANE/PROGRAMY
- adres IP dla interfejsu LAN: 10.10.0.1/24 - serwer DHCP włączony, zakres adresów 10.10.0.14 - 10.10.0.34 - zarezerwuj adres IP 10.10.0.3 dla interfejsu sieciowego serwera podłączonego do przełącznika
- zarezerwuj adres IP 10.10.0.10 dla interfejsu stacji roboczej, podłączonego do przełącznika
- adres IP interfejsu WAN: 30.30.30.5/29 oraz brama: 30.30.30.1 - serwer DNS dla interfejsu WAN: 9.9.9.9 oraz drugi serwer DNS: 9.9.5.5 jeśli jest wymagany Wykonaj zrzuty ekranu potwierdzające wykonaną konfigurację rutera. Zrzuty zapisz jako pliki graficzne na nośniku USB opisanym EGZAMIN w folderze RUTER KONFIGURA CJA .
Obraz 1. Schemat połączenia urządzeń
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI EE8