LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE.08

Monta偶 i eksploatacja system贸w komputerowych, urz膮dze艅 peryferyjnych i sieci


ARKUSZE PRAKTYCZNE:

ARKUSZE PRAKTYCZNE (PODOBNE KWALIFIKACJE):


Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 EE.8
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE EE 8

1. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy
Kwalifikacje w zawodzie EE.08 - Ucze艅:
1) stosuje podstawowe poj臋cia z zakresu informatyki i elektroniki;
2) rozr贸偶nia podstawowe elementy elektroniczne;
3) wymienia funkcje i wyja艣nia zasady dzia艂ania urz膮dze艅 techniki komputerowej;
4) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮 urz膮dze艅 techniki komputerowej;
5) dobiera urz膮dzenia techniki komputerowej do okre艣lonych warunk贸w technicznych;
6) montuje komputer osobisty i serwer z podzespo艂贸w;
7) modernizuje komputery osobiste oraz serwery;
8) instaluje, aktualizuje systemy operacyjne i oprogramowanie u偶ytkowe;
9) wykonuje konfiguracj臋 po instalacji systemu komputerowego;
10) instaluje, konfiguruje i aktualizuje sterowniki urz膮dze艅;
11) przygotowuje do pracy urz膮dzenia mobilne;
12) sporz膮dza specyfikacj臋 techniczn膮, cenniki i kosztorysy stanowisk komputerowych;
13) rozpoznaje rodzaje licencji i oprogramowania komputerowego;
14) stosuje przepisy prawa autorskiego w zakresie dotycz膮cym system贸w
informatycznych;
15) stosuje przepisy prawa dotycz膮ce certyfikacji CE i recyklingu.

2. Wykonanie lokalnej sieci komputerowej
Kwalifikacje w zawodzie EE8 - Ucze艅:
1) rozpoznaje topologie sieci komputerowych;
2) interpretuje projekty sieci komputerowych;
3) rozpoznaje i stosuje normy dotycz膮ce medium sieciowego;
4) rozpoznaje protoko艂y sieci lokalnych i protoko艂y dost臋pu do sieci rozleg艂ej;
5) dobiera elementy lokalnej sieci komputerowej, uwzgl臋dniaj膮c okre艣lone warunki techniczne;
6) dobiera przyrz膮dy i urz膮dzenia do monta偶u sieci komputerowych;
7) montuje okablowanie sieciowe;
8) wykonuje pomiary okablowania strukturalnego;
9) monitoruje sie膰 bezprzewodow膮;
10) stosuje adresacj臋 protoko艂u internetowego (IP);
11) stosuje podzia艂 sieci na podsieci;
12) wykonuje pomiary i testy sieci logicznej;
13) modernizuje lokaln膮 sie膰 komputerow膮;
14) okre艣la rodzaje awarii lub wadliwego dzia艂ania lokalnej sieci komputerowej;
15) pod艂膮cza sie膰 lokaln膮 do Internetu;
16) rozpoznaje i stosuje podstawowe protoko艂y routingu.

3. Eksploatacja urz膮dze艅 peryferyjnych i sieciowych
Kwalifikacje w zawodzie EE 08 - Ucze艅:
1) okre艣la funkcje, opisuje budow臋 i wyja艣nia zasad臋 dzia艂ania urz膮dze艅 peryferyjnych i sieciowych;
2) przygotowuje urz膮dzenia peryferyjne systemu komputerowego do pracy;
3) instaluje sterowniki urz膮dze艅 peryferyjnych systemu komputerowego;
4) konfiguruje urz膮dzenia peryferyjne systemu komputerowego;
5) przygotowuje urz膮dzenia sieciowe do pracy;
6) dobiera i wymienia materia艂y eksploatacyjne urz膮dze艅 peryferyjnych systemu komputerowego;
7) wykonuje konserwacj臋 urz膮dze艅 sieciowych i peryferyjnych systemu
komputerowego;
8) monitoruje prac臋 urz膮dze艅 lokalnej sieci komputerowej;
9) stosuje przepisy prawa dotycz膮ce gospodarki odpadami niebezpiecznymi;
10) konfiguruje prze艂膮czniki lokalnej sieci komputerowej;
11) konfiguruje sieci wirtualne w lokalnej sieci komputerowej;
12) konfiguruje routery i urz膮dzenia zabezpieczaj膮ce typu zapora sieciowa (ang. firewall);
13) konfiguruje urz膮dzenia dost臋pu do lokalnej sieci bezprzewodowej;
14) tworzy sieci wirtualne za pomoc膮 po艂膮cze艅 internetowych.

4. Naprawa urz膮dze艅 techniki komputerowej
Kwalifikacje w zawodzie EE08 - Ucze艅:
1) pos艂uguje si臋 narz臋dziami do naprawy sprz臋tu komputerowego;
2) tworzy i przywraca kopie danych;
3) identyfikuje b艂臋dy urz膮dze艅 techniki komputerowej;
4) lokalizuje oraz usuwa uszkodzenia sprz臋towe urz膮dze艅 techniki komputerowej;
5) dobiera i stosuje narz臋dzia diagnostyczne i monitoruj膮ce prac臋 urz膮dze艅 techniki komputerowej;
6) odzyskuje dane u偶ytkownika z urz膮dze艅 techniki komputerowej;
7) formu艂uje wskazania eksploatacyjne dla u偶ytkownika po wykonaniu naprawy urz膮dze艅 techniki komputerowej;
8) sporz膮dza kosztorys naprawy urz膮dze艅 techniki komputerowej.

5. Administrowanie systemami operacyjnymi
Kwalifikacje w zawodzie EE.8 - Ucze艅:
1) konfiguruje ustawienia personalne systemu operacyjnego wed艂ug zalece艅 klienta;
2) konfiguruje interfejsy sieciowe;
3) stosuje polecenia system贸w operacyjnych;
4) stosuje zasady udost臋pniania i ochrony zasob贸w lokalnych i sieciowych;
5) udost臋pnia zasoby lokalnie i sieciowo;
6) przestrzega zasad udost臋pniania i ochrony zasob贸w lokalnych i sieciowych;
7) konfiguruje us艂ugi, role i funkcje sieciowego systemu operacyjnego;
8) zarz膮dza funkcjami profili u偶ytkownik贸w;
9) zarz膮dza kontami i grupami u偶ytkownik贸w;
10) zarz膮dza zasadami grup;
11) konfiguruje role katalogowe lokalnej sieci;
12) zarz膮dza lokalnie, centralnie i zdalnie stacjami roboczymi;
13) rozpoznaje protoko艂y aplikacyjne;
14) monitoruje dzia艂ania u偶ytkownik贸w lokalnej sieci komputerowej;
15) pod艂膮cza lokaln膮 sie膰 komputerow膮 do Internetu z poziomu systemu operacyjnego;
16) lokalizuje i usuwa przyczyny wadliwego dzia艂ania system贸w operacyjnych.