LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE8 - STYCZEŃ 2020 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 4

KOD ARKUSZA: EE.08-04-20.01-SG


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Wykorzystując dostępne narzędzia, elementy i urządzenia sieciowe, podzespoły komputera oraz oprogramowanie znajdujące się na stanowisku egzaminacyjnym, wykonaj montaż okablowania i podłączenie urządzeń sieciowych. Przeprowadź konfigurację dysku serwera, konfigurację urządzenia sieciowego oraz wykonaj konfigurację systemów operacyjnych zainstalowanych na dysku twardym stacji roboczej oraz
Do konfiguracji serwera oraz stacji roboczej z zainstalowanym systemem Windows i Linux wykorzystaj:
- dla systemu Windows konto Administrator z hasłem ZAQ!2wsx
- dla systemu Linux konto root z hasłem ZAQ!2wsx i konto użytkownika egzamin z hasłem ZAQ!2wsx
Wykonaj montaż okablowania sieciowego
1. Wykonaj kabel UTP zakończony z obu stron wtykiem RJ45 według sekwencji T568B.
Uwaga: Po wykonaniu montażu zgłoś przewodniczącemu ZN - przez podniesienie ręki - gotowość przeprowadzenia testu poprawności wykonania przewodu. W obecności egzaminatora, sprawdź poprawność wykonanego połączenia.
2. Za pomocą kabli połączeniowych podłącz urządzenia zgodnie ze schematem.
3. Podłącz urządzenia do sieci zasilającej.
Hasło do konta Administrator serwera to ZAQ!2wsx
Hasło do konta Administrator/Root stacji roboczej to ZAQ!2wsx
Skonfiguruj serwer oraz zamontuj dysk twardy
4. Zamontuj dysk twardy w serwerze oznaczony jako SERWER1 5. Skonfiguruj pierwszy interfejs sieciowy serwera według zaleceń:
a. nazwa połączenia: 1IP
b. adres IP: uzyskiwany jest automatycznie
c. serwer DNS: uzyskiwany jest automatycznie
6. Skonfiguruj drugi interfejs sieciowy serwera według zaleceń:
a. nazwa połączenia: 2IP
b. adres IP: 192.168.0.2 z maską podsieci 255.255.255.0
serwera.
Schemat połączenia urządzeń sieciowych
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI EE8